Myten om grønne jobs

Af Bjørn Lomborg 19

Vi bliver fortalt, at der ikke er en modsætning mellem grøn omstilling og vækst og at et grønt fokus er vejen til flere jobs og vækst. I skåltalerne glemmer man, at mens subsidier giver grønne jobs, skal subsiderne betales af resten af økonomien, hvilket fører til færre jobs.

En af de stærkeste fortalere, klimakommissær Connie Hedegaard, fortæller os frejdigt, at EU’s klimapolitik har været med til at skabe 300.000 jobs indenfor de sidste 5 år i EU, og der er udsigt til 400.000 flere jobs over de næste år. Det lyder besnærende. Hvorfor ikke give eksempelvis sol- og vindenergi statsstøtte, hvis det samtidig kan skabe jobs og vækst? Fordi man glemmer at medtælle den anden side af mønten, nemlig de tabte jobs.

Copenhagen Consensus Center har bedt Gürcan Gülen, senior energiøkonom ved Center for Energiøkonomi, University of Texas om at kortlægge hvad økonomisk forskning fortæller os om grøn jobskabelse. Gülen konkluderer, at mens grønne politikker kan have en række positive konsekvenser, er netto jobskabelse ikke en af dem.  Der skabes naturligvis en række jobs i grønne sektorer, men samtidig mister vi jobs gennem stigende energipriser og reducerede disponible indkomster. Når vi medtager de negative konsekvenser, viser Gülens studie, at der ikke er nogen positiv effekt på beskæftigelsen. Nogle modeller forudser endda en lavere generel beskæftigelse.

Samtidig viser tal fra USA, at en grøn arbejdsplads i gennemsnit koster det amerikanske samfund intet mindre end 11 mio. dollar. I modsætning til Connie Hedegaard tegner EU’s industrikommissær Antonio Tajani et noget andet billede af jobskabelsen i EU, hvor han taler om en ”systemisk industriel massakre” skabt af klimapolitikken og EU præsident Herman van Rompuy stemmer ligeledes i og forklarer, at den europæiske industri sammenlignet med sine konkurrenter betaler dobbelt så meget for elektricitet og fire gange så meget for gas og at det bør være en topprioritet at få priserne ned.

Ser man bag skåltalerne og kigger på de grønne politikkers negative effekter bliver det altså tydeligt, at ideen om grøn vækst og grønne jobs ikke er andet end en myte.

 

19 kommentarer RSS

 1. Af Søren Revser

  -

  Ja, og igen: man skal da ikke skabe jobs blot for jobbenes egen skyld(selvom man jo godt ved hvem der har voldsom interesse i det).

  Og hvem ønsker overhovedet et job, man selv skal betale for ved at sætte skatter og afgifter op og sågar solde pensionsopsparinger væk. Det er jo ren galematias.

  Bare man kalder noget “grønt” eller “miljørigtigt”, så er der åbenbart frit slag til at udplyndre befolkningen.

 2. Af Jesper Høegh

  -

  Klima og grønne Job udråbes i store doser til Lægfolket –

  de enorme doser udråbes ofte af Lægfolk – Connie Hedegaard-Ida og Sven Auken
  – mennesker der bare var valgt til en politisk post – styret af EU og diverse Embedsfolk. – det hele sluges råt og usødet – ingen tør/vil modsige dem.

  Det vi oplever er igen igen – grønne afgifter – vanvittige El- og vand regninger.

  Jeg så en meget interessant udsendelse – det kunstige Kød – hvor Forskere –
  beskrev Klodens 6 milliarder Kvægs Metanudslip – der kan reduceres til et minimum – osv.

  En fantastisk udsendelse – som Miljøforkæmperne skulle interessere sig for –
  følge Forskerne .- og støtte op økonomisk – så deres forskning kan realiseres.

 3. Af Frank J. Andersen

  -

  Endnu engangs skal vi her på Berlingske læse Hr. Lomborg udvælge pointer uden at se på de større sammenhænge… Hr. Lomborg argumenterer ganske vist for at netop HAN ser de større sammenhænge – men han misser åbenbart konsekvent meta problemstillingerne.

  I dette indlæg: jobvækst i grønne industrier vs. jobtab pga. høje energipriser.

  Vi er helt enige om at fokus er at få energipriserne ned – men uenige om hvordan energien skal produceres – og dermed sektorer. Det er selvfølgelig fordi Hr. Lomborg (som altid) ser 1: kortfristet økonimisk gevinst som hovedmålet, og 2: ikke mener vi skal gøre noget ved menneskehedens påvirkning af miljøet.
  Det er ESSENTIELT når man læser Hr. Lomborgs indlæg ALTID at være bevidst om disse præmisser.

  For – lige så snart man har andre præmisser som grundlag, så falder hele Hr. Lomborgs argumentation til jorden. Også her!

  Vi skal have energipriserne ned – men det skal ske ved fremme af investeringer i grøn vedvarende energiproduktion – sådan at frigør os fuldt og helt for afhængigheden af fossilt brændstof (uanset om dette så kaldes naturgas og kommer gennem cracking proces). Kun på den måde opnår vi en MEGET langsigtet holdbar energiproduktion.
  Disse investeringer i udviklingen VIL på sigt (måske endda på kort sigt) reducere priser for sol-strøm, brint produktion osv. – samt medføre langt bedre muligheder for kort og langsigtet lagring af energien til udjævning af produktionens afhængighed af sol / vind / vand..

  Så Hr. Lomborg – vi skal tænke og planlægge MEGET længere det der er pointen med dette blog indlæg…

 4. Af Frank J. Andersen

  -

  “Jeg så en meget interessant udsendelse – det kunstige Kød – hvor Forskere –
  beskrev Klodens 6 milliarder Kvægs Metanudslip – der kan reduceres til et minimum – osv.

  En fantastisk udsendelse – som Miljøforkæmperne skulle interessere sig for –
  følge Forskerne .- og støtte op økonomisk – så deres forskning kan realiseres.”

  Ja – en helt igennem fantatisk mulighed… Det skal støttes. Enig! ….men hov, det vil jo koste masser af jobs i landbruget og slagterierne og……

 5. Af K.Larsen .

  -

  Markedsføring ødelægger intet, tværtimod.
  De vindmøller vi har, står stille halvdelen af tiden, fordi der ikke kan findes ud af at lave en lov, der byder Kulværkerne at købe strøm fra vindmøllerne, og dermed bringe forureningen ned.
  Hvad står i vejen, er EU´s mangel på Vindmøller, som de så lægger hindringer for i Danmark, til de selv kan fremstille dem til eget forbrug.
  Spild af innovativitet fra et land, der ikke er større, end at det kan trædes på.

 6. Af Jens Han sen

  -

  Lomborg.
  Du skoser mennesker som forsøger, at gøre en forskel.
  Du har aldrig selv ydet noget som helst.
  Du var ikke andet end en godt betalt trækkerdreng for Fogh.
  I overført betydning. Naturligvis

 7. Af henning svendsen

  -

  Lomborg har desværre ret i det meste-de Røde gemmer sig bag grønne etiketter-en fidus Løkke også har opdaget i virkeligheden vil de skide miljøet et langt stykke deres store guru var Svend Auken den største plattenheimer af alle.
  Via Lykketoft opfandt han de grønne afgifter -penge der forsvandt til røde regimer i Afrika.
  Ja samtlige miljøministre er platugler-den eneste der har udrettet noget fornuftig var Kristian Kristensen der trods alt fik hævet flaskepantet en smule- til stor glæde for cyklister og vores firbene venner.

 8. Af Preben Jensen

  -

  I Sovjet-unionen mente politikerne/ magthaverne at de var klogere end markedet. Hvorfor det frie marked med udbud og efterspørgsel skulle afskaffes og udskiftes med planøkonomi. Det endte som bekendt som et økonomisk fallitbo.

  Her i Europa har vi også uvidende, uduelige og ubegavede politikere som mener at de er så kloge, så kloge, selvom de i virkeligheden knap nok aner hvad de har med at gøre.

  Men de ønsker at blande sig i alt, og vil regulere, redde, ordne og styre alt…….. klimaet, markedet, familielivet, uddannelserne, sundhedsvæsnet, infrastrukturen, samfundsudviklingen og hundreder af andre ting de ikke har forstand på.

  Derfor får vi den ene IT-skandale efter den anden, den ene forrykte fem-årsplan efter den anden, den ene åndssvage “reform” efter den anden, det ene dødssyge politiske indgreb efter det andet, plus en haglregn af nedskæringer og nye regler, afgifter, gebyrer og bøder.

  Hverken Svend Auken, Connie Hedeslag, Jelved, Vestager, Helle, Karen eller Mette osv. har nogensinde repræsenteret andet end sig selv og den politiske “elites” forskruede holdninger til alt og alle.

  Hvis politikerne holdt op med at være så pokkers aktivistiske og ambitiøse, ville det være til stor fordel og lettelse for befolkningen.

  Lad os få nogle politikfri zoner og åndehuller.

 9. Af Søren Revser

  -

  Preben Jensen: Hov Hov, vil du virkelig påstå, at genier som f.eks. Dan Jørgensen ikke har fattet et skid af noget som helst?

  Lad mig lige gøre opmærksom på, at Dan Jørgensen altså har hørt både en bræ smelte og samtidigt har fløjet jorden rundt sådan ca. 500 gange. Øh – Så ved man vist nok et eller andet om klima og dyre velfærd.

 10. Af T Sand

  -

  Nu ved jeg ikke om du har større indsigt i de økonomiske udsigter end de nobelpristagende økonomer, der sidder i Copenhagen Consensus, men tror du ikke de studier, som der refereres til, også har taget langsigtede prognoser i betragtning?

 11. Af Annette Mandal Christiansen

  -

  Kan kun være så enig og græmmes så dybt. Vi bliver pelset og kapret til de ledendes dagsordener som betyder ufrihed og manipulation.

 12. Af Henrik Pedersen

  -

  Tak for denne blog, der ser klimapolitikken i et kontroversielt perspektiv.

  Mht. klimajobs er jeg ikke helt enig. Klimapolitik er meget andet end vindmøller.

  Hvis jeg vælger at efterisolere mit hus, så går det til at starte med lige op. Den investering og den arbejdstid der bruges, modsvares af en manglende investering og manglende arbejde andre steder i Danmark.

  Efter tilbagebetalingstiden – ca. 10 år – sparer jeg stadig oliepenge i evigheder fremover. Forbruges gevinsten, så skabes der – afhængigt af forbrugsvalget – arbejdspladser i Danmark.

  Eller ville gevinsten have havnet i lommerne på arabiske oliesheiker.

  I eksemplet falder klimapolitik (som jeg personligt er ligeglad med) og energipolitik sammen.

 13. Af Bjørn Sørensen

  -

  “Hverken Svend Auken, Connie Hedeslag, Jelved, Vestager, Helle, Karen eller Mette osv. har nogensinde repræsenteret andet end sig selv og den politiske “elites” forskruede holdninger til alt og alle.”

  Helt enig men folk bliver ved med at stemme på dem, så hvad kom først hønen eller ægget.

  Atter et eksempel på at folk vil bedrages, ligesom i Kejserens Nye Klæder.

  Det minder mig om det gamle ordsprog at mod dumhed kæmper selv guderne forgæves.

 14. Af Arne Rud, Esbjerg

  -

  En bispehave er en klosterhave med lægeurter i krukker og højbede med økologisk jord og grøntsager som skolebotaniske haver for bondegårds- og kolonihaver og for seminarier med skole- og børnehaver.

  Kronjyder ved Randers Bro bygger klosterhaver på hjul som drivhuse for gartnerier ved stationsbyer og trinbræt.

  Søndagsskolen i sognehuset er en lille tegnestue, hvor elever lærer at tegne blade fra kundskabens træer på venstre side i en dagbog eller et herbarium og skrive en formskrift om emnet med 3-7 hovedpunkter på højre side, li´ som en lærer bruger en tavle. En søndagsskole har skole- og børnehaver i en kolonihave.

 15. Af Knud Madsen

  -

  Endnu en god artikel med begribelige forklaringer fra Lomborg, der lyder fuldstændig rigtige og plausible i mine øren.
  Vanvid at man ikke vil indse, at sol og vind kun optræder sporadisk.
  Atomkraft er vejen frem, kombineret med gas fra de nye udvindingsmetoder, indtil atomkraftværker er opført og, forhåbentlig, lagringsmuligheder dukker op, så man også kan lege lidt med de alternative sager.

 16. Af georg christensen

  -

  Myten om grønne “job”, en myte blot. Desværre så længe kapitaliserings processen med socialhjælp fortsætter og markedsøkonomien er sat på et sidespor, overladt til spillegale “ludomaner”. Noget, som russerne for mange år siden har forsøgt, er landet i vores lommer.

  Fuldstændige nye politikere og nye politiske tankegange bør fordres hvis vi “fællesskaberne” i fællesskab ønsker ændringer og ikke kun med værdiløse forsikringsordninger forsøger at overlade vores “konkursbo” til vores efterfølgere.

 17. Af Rudi Hansen

  -

  Den lille købmand Lomborg har travlt med at gøre alting op i kroner og ører og er åbenbart ligeglad med, at det nuværende energi forbrug ifølge 95 % af verdens videnskabsmænd vil føre til klimaændringer af katastrofal karakter

 18. Af Jens A

  -

  Befriende at Bjørn Lomborg igen taler fornuft. Det er sygeligt at høre komiske udsagn som det der her kommer fra Rudi Hansen som gang på gang misser pointen.

  Der er masser at gøre for miljøet, men det er særinteresser og useriøse forskere der har overtaget. Det er verdenens Al Gores der selv bor i et 600kvm hus som taler om mådehold. Basis er at ligesom religiøse – og specielt USA’s creationists fornægter Darwin så holder konklussionerne.

  Hele miljøsektoren er er en gang “kejserens nye klæder”. Det ene øjeblik vil de have bioethanol så folk sulter, det næste øjeblik er religionen økologi så både fødevareproduktionen og produktionen af bioethanol falder…. Da Grønland blev opdaget og navngivet var Grønland – Grønt – temperaturen var væsentligt over idag. Ja global opvarmning er virkelig, men det er industrialiseringen, de hollandske diger og alt det andet også. Irrigering af tørre områder kan bringe rigtig mege som man ser med Suez kanalen, Nilen, mv. Du kan rent faktisk sætte mange vandkanoner op i sahara for de penge det ville koste at forsyne verden med energi fra vindmøller – og du kunne reelt blot vande med saltvand for fordampningen vill give regn, du vill få sumpe, Mangrover…

 19. Af Den tyske energikatastrofe | Verdens sande tilstand

  -

  […] Økonomiske studier viser da også ganske klart, at der ikke er nogen nettojobskabelse af grønne politiker. Læs mere om det i min tidligere blog ”Myten om grønne jobs”. […]

Kommentarer er lukket.