Biobrøler II – mad som brændsel

Af Bjørn Lomborg 24

I sidste uge skrev jeg en blog om, hvordan vi i EU afbrænder træ importeret fra USA for at bekæmpe klimaforandringer, desværre uden positiv effekt på klimaet.

Historien om biobrændstof, som bioethanol, er også et perfekt eksempel på, hvordan gode intentioner kan føre til katastrofalt dårlige resultater og hvordan vores prioriteter kan være totalt skæve.

Miljøforkæmpere advokerede oprindeligt for biobrændstoffer som en mirakelkur mod global opvarmning, fordi de ville udlede mindre CO2. Desværre har denne grønne drøm vist sig at være et mareridt, som de fleste miljøforkæmpere har vendt sig imod. En prominent tidligere støtte, Al Gore, medgiver nu, at bioethanol er en “fejltagelse” og “ikke god politik.” Det har vi længe vidst, men det er da glædeligt, at også Al Gore har indset den ubekvemme sandhed.

Undersøgelser har vist, at når landbrugsjord er afsat til at dyrke energiafgrøder, skubber det simpelthen almindelige landbrugsafgrøder hen på andre områder. Mange af disse vil uundgåeligt være skovområder, og når skove ryddes, vil det føre til ekstra udledning af CO2. I alt viser undersøgelser, at for hver ton CO2, der umiddelbart skæres ved brug af biobrændstoffer, ender vi alligevel med at udlede 92 pct. fra ryddede skovarealer og ved brug af fossile brændstoffer i produktionen af biobrændslerne.

Moralsk set er det vigtigste, at biobrændsler omdirigerer mad og landbrugsarealer til brug i biler på et tidspunkt, hvor der stadig er næsten en milliard mennesker, der sulter. Det skønnes, at de europæiske biobrændstoffer nu fylder så meget landbrugsjord, at de brænder kalorier svarende til et omfang, der kunne brødføde 100 mio. mennesker. USA, hvis biobrændstofprogram er omkring dobbelt stort, brænder nu mere end 5 pct. af alle verdens fødevarekalorier.

Selvom biobrændstoffer ikke er den eneste grund til prisstigningerne i fødevarer gennem de seneste år, udgør de en betydelig del. Det er svært for fattige mennesker at få mad, når velmenende vesterlændinge tilbyder højt subsidierede priser for afgrøder til biobrændstoffer. Det anslås, at 30 mio. flere mennesker sulter i øjeblikket, fordi biobrændsel driver priserne op.

Den stigende modstand mod de omsiggribende biobrændstoffer viser heldigvis vejen til en mere rationel klimapolitik.

Hvis vi kan stoppe, eller i det mindste bremse, stigningen i biobrændsel, kan vi komme mennesker til undsætning, spare penge og begynde at finde bedre måder at bekæmpe klimaforandringer på. Vi må væk fra politikker, der på overfladen kan føles gode og i stedet fokusere på politikker, der rent faktisk gør godt.

24 kommentarer RSS

 1. Af Jakob Rasmussen

  -

  Biobrændstof bør udvindes af olieholdige alger, der dyrkes i havbrug, eller i forbindelse med spildevandsrensningsanlæg, eller næret af CO2 fra f.eks røgen fra kulkraftværker. Når der om få år ikke længere er landsbrugsjord nok til at brødføde Jordens befolkning, eller ferskvand nok, til at vande afgrøderne, vil det også være nødvendigt, at dyrke havbaserede afgrøder i store “havbrug”.

 2. Af Preben Jensen

  -

  Hvis politikerne var mindre aktivistiske, og havde knap så travlt med at demonstrere “handlekraft” i klima-sager mv., ville det nok være til stor fordel for skatteborgerne. F.eks. er radikale Rasmus Helvegs forslag om 1500 monstermøller af op mod 200 meters højde spredt ud over hele Danmark jo helt ude i hampen. Prisen ville blive flere hundrede milliarder kroner.

  Alt for ofte aner politikerne ikke hvad de har med at gøre, alligevel fører de sig agressivt frem med co2 hysteri og andet der koster borgerne tusindvis af milliarder. Beløb der undergraver alt med lave skatter og ægte velfærd.

 3. Af Jakob Rasmussen

  -

  “… biobrændstoffer ikke er den eneste grund til prisstigningerne i fødevarer gennem de seneste år…”

  Det er sandt.

  Det var nærmere de ekstremt høje oliepriser, og især den stigende efterspørgsel efter mad, der skyldes kronisk overfertilitet i u-lande, som f.eks. Egypten, der ikke længere kan brødføde deres egne befolkninger, der var skyld i, at fødevarepriserne steg drastisk.

  Men nu er olieprisen jo faldet drastisk, hvilket vil dæmpe prisstigningen på fødevarer.

  Et højere udbud af algebaseret biobrændstof vil få olieprisen til at falde endnu mere, hvilket vil betyde, at det bliver billigere at være landmand.

 4. Af Jakob Rasmussen

  -

  Måske er det ligefrem fornuftigt, Preben. For så slipper vi for at være afhængige af olie og gas fra Rusland og Mellemøsten, når vores egen gas og olie slipper op, og måske kan det ligefrem betale sig:

  Prøv, at læs artiklen: “Analyse: Vindmøller på land producerer Danmarks billigste strøm – alt inklusive” af Sanne Wittrup, Ingeniøren 4. nov 2014.

  “Ny elprisberegning, som inkluderer alle systemudgifter og udgifter til backup, når det ikke blæser, udpeger landvindmøller som den teknologi, der genererer den billigste strøm til elmarkedet.”

 5. Af Hans Hansen

  -

  Biobrændsel sænker ikke Co2, tvært imod.

  Det er helt nødvendigt at man frigøre sig fra mellemøstlige landes og Russisk olie/gas produktion. Det har ikke så meget med Co2 at gøre som politisk uafhængighed af dyssociale islamistiske og stærkt korrupte samfundssystemer.

 6. Af Henning Svendsen

  -

  Tre vrøvlevers fra Rasmussen!-. Verden er overbefolket det gælder også Europa og den eneste vej ud af moraset det er selvfølgelig Akraft og vi skal selvfølgelig stoppe invasionen fra Mellemøsten. har industrien brug for arbejdskraft om så kan den jo bare ringe til Kina der kan stille med en million kulier allerede i morgen.De sover på et halmleje de kræver ikke ind og rejser hjem på en lang ferie til vi skal bruge dem igen-. ja det burde være en ægte LA politik- et skaktræk som de spiller ud når valgkampen for alvor går i gang.

 7. Af Bent Jensen

  -

  Tænke sig, nu spærres også sagligt oplysende indlæg på bloggen her ved siden af, Sørines. Filtret fungerer komplet vilkårligt. Et indlæg med nyt om digitaliseringens negative konsekvenser tilbageholdes på 4. time. Digitaliseringstvangen gør befolkningen retsløs overfor staten og systemet, men man må ikke oplyse om det. Endnu en totalitær tendens som Berl. ikke burde støtte.

 8. Af Mads Timo

  -

  Preben du taler igen om ting du ikke forstå. Stop dig selv…

 9. Af Preben Jensen

  -

  Nå, nu er en oplysende tekst om den hidtil STØRSTE DIGITALISERINGS-SKANDALE blevet frigivet på Sørine Gs blog. (kl. 13.43)

 10. Af Frank Wulff

  -

  Dette her er i bund og grund den sædvanlige snak om årsag og symptomer.

  Sult er symptom, årsag er befolkningstilvækst.

  Befolkningstilvæksten sker blandt andet på grund en kraftig udvikling inden for bekæmpelse af sygdomme , hvilket gør at børnedødeligehed mm. er faldet.
  Man “glemte” at lave en tilsvarende indsats inden for familieplanlægning.

  Diverse sultkatastrofer blev også forstærket af at man fra USA og EU dumpede fødevarer på verdensmarkedet, hvilket gjorde at lokalt produceret mad blev urentabelt.

  Som jeg læser Bjørn Lomborgs artikel så har han først og fremmest fokus på symptom behandling.
  Dette er efter min mening forkert.
  Det mest korrekte vil være at få fjernet årsagen, da symptomet så vil forsvinde. Også selvom det betyder at folk dør af sult og sygdomme.

 11. Af Henrik Knage

  -

  Biobrændsel kommer ikke kun fra afgrøder. Det kommer også fra gylle og andre animalske affaldsprodukter.

  Dvs, at olietilførslen stort set er stoppet globalt set. Hvis døde muslinger kan blive til olie, så kan døde mennesker det samme.

  Vil det sige, at 16 mill. liter olie efter 2. verdenskrig nu er på aktiemarkedet?

  Med Co2 kvoter kan det samlede regnestykke ganges med 60.000 🙂

 12. Af Claus Felby

  -

  Igen har Lomborg ikke læst på sine lektier. Biobrændsler har ifølge verdensbanken bidraget med ca. 4% af prissigningerne på fødevarer. Det er helt andre steder man skal sætte ind f.eks den stigende efterspørgsel på kød. Godt 80% af landbrugsproduktionen bliver brugt på at fodre dyr. Derudover er fødevareproduktionen i f.eks USA, som laver ethanol og proteinfoder fra majs, steget samtidig med at landbrugsarealet er faldet.
  Lomborg -hvorfor læser du ikke op på et emne inden du har en holdning?

 13. Af Thomas Borgsmidt

  -

  Først og fremmest véd Bjørn Lomborg ganske udmærket, at det er noget forfærdeligt sludder, at der mangler mad i denne verden! Gennem det sidste hundrede år har det været muligt at ernære en eksploderet befolkning bedre (andelen af folk, der sulter er gået ned – ganske væsentligt; men ikke nok – ikke nok som følge af miljøtåber og andre idioter.) og prisen på fødevarer er faldet målt i faste priser.

  Det er kendsgerningerne.

  Problemet er, at fødevarer er for billige: Det er først for nylig, at kornpriserne er kommet så højt op, at det er muligt at notere en markedspris på hirse, som er en afgrøde, der er tolerant overfor tørke. Korn har ellers været så billigt, at bønderne i den tredje verden, der sulter ikke har kunnet producere til en markedspris og overleve.

  Det skyldes, at kommunister og socialister er bybefolkning, der frem for alt ønsker billige fødevarer. Den er bønderne IKKE enig i, fordi de er interesserede i høje fødevarepriser – UNDERLIGT NOK!

  Ethvert styre vil altid holde med bybefolkningen, fordi dels er den koncentreret og dels er den organiseret qua sit arbejde i industrivirksomheder o.lign. De kan med andre ord lave optøjer og revolution. Det er der intet nyt i! Høsten 1788 i Frankrig var den ringeste i mands minde og hen på sommeren 1789, da den var spist op og den nye ikke høstet, så der udbrød revolution: “Lad dem spise kage!”

  En landbefolkning er spredt og uorganiseret, så den kan slagtes som bl.a. Stalin og Mao gjorde – så de er ikke noget problem, man slår dem bare ihjel – ikke så meget pjat.

  Sandheden er, at der er masser af fossilt brændstof. MASSER! Sagen er bare, at kineserne ikke skal have noget af det! Så enkelt er det. Det får de heller ikke for Kina går i brædderne enten med et brag eller en klynken.

  Alt det miljøidioti er idioti i dag, det var det i går og det var det for 60 år siden, da Niels Bohr forudsagde, at man ville mangle energi. Han burde have vidst, at han udtalte sig mod bedre vidende; men det gjorde han ikke!

  Jeg taler ikke om epokegørende opdagelser her! Alt miljøsvindel er noget, der ikke må overleve den første time i Nationaløkonomi på universitetet – det gjorde det ikke for mig efter Vibe-Petersens første forelæsning!

 14. Af Henning Svendsen

  -

  Produktion af biomasse må nødvendigvis mindske fødevarer produktionen–det kan enhver idiot regne ud Borgsmith der ellers har sin egen hoppeborg hos Uffe-han er dog en undtagelse ikke alene kan han irettesætte Lomborg men endda selveste Niels Bohr-nu mangler vi bare at han også giver Jens Hansen en på “frakin”

 15. Af Thomas Borgsmidt

  -

  Henning Svendsen: Du er så dum, at det gør ondt!

  Mage til vås!

  1/3 af verdens kornproduktion kommer fra kvælstof lavet efter Haber-processen fra før 1. verdenskrig. Det var en biomasse, der ikke var lavet før!

  Skove skal ikke gødskes, det giver ingenting. Det bedste man kan gøre ved skov for at få noget mere biomasse er: At fælde den!
  En skov, der ikke er en plantage har en vedmasse, der er det halve af en plantet skov.

  Problemet med skovfældning er, at prisen på træ er for høj, hvorfor det kan svare sig at fælde den ringere urskov.

  Korn giver mere biomasse pr ha./år end skov, fordi der er så lidt spild til sygdom, skadedyr (dvs. miljøidioter) , o.lign. Skov har nemlig et åndingstab, som korn ikke har fordi det bliver fjernet hvert år – evt. flere gange om året. Der kunne da snildt gro skov i Egypten; men det ville være idiotisk at spilde to årlige høste på det pjat.
  Skov er udmærket, hvor det ikke kan svare sig at dyrke korn.

  Vorherre bevars: Idioter er en prøvelse!

 16. Af P Jensen

  -

  I pressen kan man i dag onsdag læse at de såkaldt “menneskeskabte” klima-ændringer er løgn og humbug. CO2 betyder nærmest intet. Læs Steen Steensens artikel i JP.

  I samme blad kan man læse om at EUs unødvendige konflikt med Rusland som følge af Ukraine-krisen og sanktionerne risikerer at ende i en atomkrig der kan lægge hele Europa øde.

  I forvejen er sanktionerne og modsanktionerne ved at ruinere mange firmaer i Vesten, hvorfor den voksende sociale fattigdom og elendighed får endnu et skub i den forkerte retning.

  Læs også bogen EU=Europas Undergang, og se kl. 13.43 i går på Sørines blog. (ang. den skandaløse tvangsdigitalisering!)

 17. Af Jens Ole Hansen

  -

  Hvis de grønne miljøflippere i sin tid havde kunne se klart gennem alle hashtågerne, ville de nemt og hurtigt have sig regnet sig frem til, at atomkraft kunne løse vores problemer med CO2 og global opvarmning.

  Ja, der er et lille affaldsproblem, men 4. generation af atomkraftværkerne kan genbruge brændslet fra de tidligere generationer, så der kun er 1%-2% restaffald tilbage med lav radioaktivitet. Og det kan opbevares fornuftigt og sikkert.

  Se eventuelt filmen om de mest hardcore miljøflippere, der er stået frem i USA og England med deres bekendelser om deres manipulering med miljøfakta. En saglig og tankevækkende film.

  Så lad være med kun at give USA og EU skylden – de er de grønne miljøflippere over hele den vestlige verden, der er den reelle årsag til den globale opvarmning sammen med de vatne politikere, der kun tænker på næste valgperiode.

  Godt, at der findes personer som Bjørn Lomborg, der tør sige sandheden.

 18. Af Søren Revser

  -

  Jens Ole Hansen: Jeg ved at de mangler folk til at bære kølevand i Fukushima. Var det ikke noget for dig?

 19. Af Preben Jensen

  -

  Ja, uden sandhed kan man ikke leve, siger et gammelt russisk ord. Og sandt er det at hvis et samfund er bygget op på løgn, er det løgnens lakajer og dødens drabanter der bestemmer. Af løgn og falskhed kommer død.

  Men sandheden er ilde hørt i visse korrupte kliker og utopiske/totalitære sekter. Og systemkritik vil de ikke høre på. Derfor går de til angreb med nedrakning af stilen og tonen og med personlige beskyldninger. Men IKKE med serøse argumenter, for det evner de ikke.

  Men enhver systemkritiker, såsom Lomborg, må regne med nedgørende verbale personangreb fra forstyrrede net-trolde og ideologiske fanatikere..

 20. Af hr j christensen

  -

  At dyrke biobrændsel viser blot at verdens diktatorer går efter at skore kassen som altid.

  Og putin sælger atomkraftværker til iran. Men det er nok ikke til at udvinde biogas.

  Hvis biogas var en atom bumpe vil iran snart havde meget “biogas”.

 21. Af georg christensen

  -

  Mad som brændstof, er ikke andet, som en “fallit erklæring” fra “LIVET´s” såkaldte kloge hoveders betalte fejltagelser. Fuldstændig ulogisk og uden “værdibetegnelse”., men styret af ” alkymistiske tankegange”, en middelalder, som vi “menneskeheden” endnu ikke har forladt.

  Bio brøler i massevis, bare fordi “VI” , “LIVET”, ikke ønsker at forstå “værdien” af “enkeltindividets” MASSEFORSTÅELSE”, ( fællesskabet). Den såkaldte vestlige verden eksistens berettigelse, har mistet sin egen “eksistens berettigelse”. Lidt sørgeligt og trist måske, men “realiteten”, måske indenfor rækkeviden?.

  .

  .

 22. Af Niels Colding

  -

  Selve omdannelsen af biomaterialer til biobrændsel koster en masse energi under omdannelsesprocessen: høst, transport, etablering af fabrikker til omdannelsesprocessen, procesenergi, arbejdskraft (måske det mest energikrævende element i omdannelseskæden). Alt i alt et net lille energiunderskud, hvilket amerikanerne nu også har forstået. Bassiner til alger? Hvor mange, hvor store? Nettoenergiudbyttet? Lige så elendigt som biomasse, vindmøller, solceller, bølgemaskiner og andet grønt?

 23. Af poul boie pedersen

  -

  Det er en meget blandet landhandel der præsenteres i denne debat
  Det helt grundlæggende princip omkring afbrænding af boimasse er jo, at den udledte mængde CO2 svarer til den indhøstede mængde, når boimaterialet gendannes ved f.eks. nyplantet skov, i modsætning til fossilt brændsel, hvor den udledte CO2-mængde er en nettotilvækst til CO2 indholdet i atmosfæren.
  Lomborgs pointe handler derfor ikke om, at princippet er forkert, men at de omstændigheder, der følger med i den måde tingene sker på, giver et samlet regnskab, der alligevel fører til CO2 udledning.
  Men det betyder jo, at anvendes selve grundprincippet fornuftigt, er det fordelagtigt.
  De ulemper, der omtales, handler bl.a. om fremstillingen. Når vi udplanter brændselsafgrøder bruges energi. Indhøstningen, transport frem til kraftværket bruger energi. Og dermed udledes CO2 fra maskiners, bilers og skibes afbrænding af fossilt brændsel i drift (og også ved fremstillingen af dem), Og i alt forplumrer det fordelene.
  Men hele dette argument falder jo til jorden, hvis vi forestiller os, at denne aktivitet også bæres af vedvarende energikilder. Tilbage vil så være et energiregnskab, hvor vi får produceret en energimængde fradraget den energi der gik til oparbejdning, og det regnskab bidrager selvfølgeligt med et betragteligt positivt bidrag.
  Den anden side af problemet er, at de bemeldte afgrøder optager plads og hæver prisen på fødevarer. Men heller ikke dette problem knytter sig til den grundlæggende ide.
  Det knytter sig til markedets fatale mangler, hvormed de beslaglægger den lokale landbrugsjord når det handler om at håndtere globale miljøproblemer og social armod. Vi kender jo det problem som en generel fadæse under hele den måde markedsstyring skaber fordeling på.
  Således ser vi i dag multinationale koncerner opkøbe store arealer i fattige U-lande for at dyrke gummitræer, bananer the, kaffe kakao osv.. De sultelønninger det afkaster til den lokale befolkning kan lige netop hold disse enkeltpersoner i live, men afkaster ingen økonomi til lokalsamfundet og nettovirkningen er beslaglagt landbrugsjord og fattiggørelse.
  Tilbage står, at Lomborgs indvending jo således ikke handler om en kritik af den grundlæggende miljøteknologi, men om vores samfundsindretning, der i markedets evindelige suboptimerende kapitalenklaver tillader et handlemønster, der i fremkalder selvmodsigende misallokering af resurserne.
  Den kritik kan jeg sådan set tilslutte mig. I vores globaliserede verden kommer markedsmekanismen i stadig højere til kort, men det betyder jo, at Lomborg miljøkritik er tilsyneladende og i virkeligheden burde være en kritik af markedets umoralske konsekvenser.
  Interessant!

 24. Af hr j christensen

  -

  Mad som brændsel kan sammenlignes med islamisk dyrkelse og salg af heroin til at finansiere deres modbydelige krigeriske religion. (hvilket bio brændsel nok også gør)

  Og bølgekraft bølgen. Vi bygger enormt høje flod kraftværker for at udnytte energien i vand. Men de ideologiske socialistiske bølgekraft drømmere leger med små højder på en meter som ikke en gang kan forsyne en nefa lygte med strøm.

  Jeg kunne blive ved med at opremse de mange sygelige politiske kampagner.

  I magtens korridorer trives uvidenheden i magtens tjeneste.

Kommentarer er lukket.