Hvad vil verden prioritere?

Af Bjørn Lomborg 33

Ikke overraskende vil verdens befolkninger gerne have bedre uddannelse, sundhed og jobs.

Det er ikke ligegyldigt at beskytte miljøet, sørge for telefonadgang og bekæmpe global opvarmning, men når der prioriteres mellem udfordringer, lander disse nederst på listen.

FN er i gang med et meget ambitiøst projekt, hvor man vil spørge op til 15 millioner mennesker, hvad der er deres topprioriteter. Indtil videre har 7 millioner svaret. Nedenfor deres prioriteter (tryk på grafen for at forstørre den).

 1

Det vil være godt, hvis velmenende vesterlændinge huskede, at mennesker, hvis børn dør af kurerbare sygdomme, ikke får nok mad og modtager dårlig uddannelse, har de udfordringer som topprioriteter.

I Danmark har vi klimaforandringer som 3. prioritet, mens fattige lande (de, med lavt Human Development Index) har klimaforandringer som sidste prioritet. Når man tager alle lande i verden, havner klima også på 16. (og sidste) plads.

MSNBC lavede sidste år en god grafik, der viser prioriterer på tværs af lande med forskellige udviklingsniveauer – dog kun baseret på de daværende 2 millioner svar. Tryk på grafen for at forstørre den.

 

 2

Man skal selvfølgelig være opmærksom på, at indsamlingen af besvarelser ikke er randomiseret, men baseres på webindsamling.

FNs arbejde og data kan findes her: http://data.myworld2015.org/

33 kommentarer RSS

 1. Af Hans Hansen

  -

  Det er jo et godt spørgsmål. Det kommer an på, men et bud på hvad verden vil prioritere, vil formentlig blive dikteret af nødvendighed mere end af indbildte politiske valg. Enten før eller siden.

  Det kommer an på hvad der sker. Eksploderer befolkningstilvæksten yderligere? Opstår der tilstrækkeligt alvorlige krige? Kommer der en pandemi? Finder man energiens “hellige gral”? Hvad “finder” solen på af narrestreger?

  Det er ikke til at sige.

 2. Af soeren soerensen

  -

  Lomborg skemaerne tager skam ikke hoejde for fattiges viden som er baseret paa manglende skolegang og lande hvor folk ikke laeser aviser og lande hvor Tv kun viser “Dynasty og dallas”…I disse programmer ser men hospitaler, skoler men intet om klima..Hvis de forstod sammenhaenge mht doed og oedelaeggelse baade idag og endnu mere i morgen, i deres lokalomraade bedre ville de stemme anderledes..

  Altsaa kan saadanne “copenhagen konsensus mht manglende global opvarmning betydelse spoergsmaal”, ikke bruges til andet end at forsoege at parkere de ubekvemmelige sandheder paa overfoerelsesindkomst til olieindustrien..

  Der er ikke tvivl om at faere mennesker i verden loeser mere, og at det ville vaere den mest effektive klimakontrol..Danmark tjener styrtende paa vedvarende energi og er verdensledende og i laengden vil billig vedvarende energi i den tredje verden giver dem det raaderum til at faa deres andre oensker opfyldt..De faar altsaa faere af deres oensker opfyldt i din “maslov pyramide” i fremtiden ved at vesten ikke satser paa vedvarende energi da de betaler alle deres penge til vestlige oliefirmaer da verdens fattigste lande ingen olie mv. har selv. Disse 15 millioner har altsaa bare ingen indsigt i “cause and effect”.Det tror jeg nu nok Copenhagen konsensus har, i bliver bare betalt for at modarbejde fornuftige konklusioner via retorik..

 3. Af Christian Andersen

  -

  Foreløbig er korruption, dumhed, uvidenhed og almindelig ondskab vist øverst på sejrsskamlen. Derfor får vi ikke en rationel prioritering af hvad der er vigtigst og bedst for verdens og de enkelte landes befolkninger. Politikernes flertal er hårdkogte og snæversynede egoister hvis hoveder er fulde af tomhed og ideologi. Går de op i hvad der er bedst for deres eget land og deres egne landsmænd? Nej, det gør de ikke. Flertallet arbejder nærmere i retning af at ødelægge deres egne lande. Vi kan jo bare iagttage hvad der foregår i de fleste europæiske lande for tiden.

  Vælgerne er heller ikke for kloge. Mange af dem stemmer tilfældigt og uden at have sat sig ind i hvad partierne og politikerne står for. Og med det nuværende system i Danmark er det mere partierne og medierne der bestemmer hvem der opstilles og vælges, end det er vælgerne. De er stort set reduceret til statister og stemmekvæg. Hvorfor demokratiet er ved at være en illusion.

  Med de uduelige politikere der i stigende omfang fylder de politiske forsamlinger, begynder det at se rigtig sort ud for europæerne i almindelighed, og for danskerne i særdeleshed. Klima-hysteri, co2pjat, monstermøller, kvinders ” ligestilling”, penge til 50 lande i Asien og Afrika, nedskæringer, forøgelse af skattetrykket samt radikal “berigelse” af Danmark er top-prioriteter, mens de virkelige problemer ignoreres. Noget der får virkelig store katastrofer som gangstervælde, krig, statsbankerot, statstyranni, sundheds- og velfærdssammenbrud og udslettelse af Europas kultur og civilisation til at rykke nærmere.

  Så Lomborg har ret i at der prioriteres kortsynet.

 4. Af Alf Hansen

  -

  Naturens regulering af menneskearten kæmper den vestlige verden hårdt imod. Her har sygdomme som hiv, ebola, malariasygdomme mv. været med til at holde menneskeantallet nede.
  Denne kamp vinder vi nok i første runde. Overbefolkning, krige og terror går smukt
  hånd i hånd i verdens slumkvarterer, hvor jobs som narkohandler og kriminalitet er udbredte. Det samme gælder i mange andre situationer, hvor naturen forsøger at komme klimaet til hjælp.
  Færre mennesker på planeten er nødvendigt, hvis miljø og planet skal bevares ellers skal naturen nok selv finde ud af at decimere antallet via klimaændringer. Vi kan selv vælge. Skal naturen regulere antallet af mennesker eller skal vi selv. Vindmøller, atomkraft, solceller mv. giver kun udsættelser af klimaændringer. Det stopper den ikke.
  Bjørn Lomborg er sikkert et godt menneske ligesom så mange andre. Desværre er kampen for flere mennesker på planeten tabt på længere sigt. Når alle fisk, hvaler, grise, køer, får, elefanter, næsehorn, alle fuglearter er udryddede, så må menneskene spise hinanden.
  Der bliver brug for Auschwitz igen.

 5. Af Steen Ravnborg

  -

  Mennesker har eksisteret på Jorden i ca. 1,8 millioner. år, mens den moderne mennesketype, Homo sapiens sapiens, kun har eksisteret i ca. 30.000 år.

  Jorden har eksisteret ca. 4,54 milliarder år.

  For ca. 20.000,- år siden kunne man gå tørskoet fra Anholt til Grenå langs en rindende flod, nu er der ca. 20 meter vanddybde på samme sted.

  20.000 år er et splitsekund i forhold til jordens alder. Alligevel skal man dagligt læse indlæg fra folk og ikke mindst lægfolk der udtaler sig om klimaforandringer og årsager til klimaforandringer, forudsigelser om verdenshavenes stigninger etc. Jeg undres over hvor disse lægfolk har deres viden fra, hvor har de dog tilegnet sig al den sandhed, dem der har brugt et langt studie og det meste af deres liv i studier om dette emne må da føle sig snydt, når andre sandhedsapostle kan lure alle gåder
  Uden at åbne en bog, imponerende.

  Det er lidt den samme fornemmelse man for, som da i sin tid der var mange lægfolk der udtalte sig om katastrofe scenarier ved Atomenergi produktion og uden at sammenligne risici og dødsfald fra anden energiproduktion, herunder kulafbrænding.

  I dag kan selvsamme autodidakte videnskabs-sandhedsapostle ikke få armene ned når der det det ganske land og omkringliggende farvand klistres til med vindturbiner der, dokumenteret, har affødt en lavine af aggressiv produktionsforurening under fremstillingen af disse vindanlæg.
  Det kunne være interessant hvis veloplyste sandhedsapostle kunne bidrage til vores alles forståelse til
  Hvordan vi for styr på al den komposit som fremstilles til vinger på disse vindturbiner, der er noget at tænke over!!

  Suk

 6. Af poul boie pedersen

  -

  Hvad mon denne undersøgelse i grunden viser?
  Den viser i hvert fald, at mennesker naturligvis prioriterer det højest, der er mest akut. Hvis jeg faldt gennem isen, ville jeg naturligvis prioritere højest at komme ud af kniben, fordi den globale opvarmning i øjeblikket er helt ligegyldig, hvis jeg alligevel ikke overlever.
  Det er derfor noget af en påstand, at en sådan undersøgelse kan tages som udtryk for, hvad der er en væsentlig prioritering. Men dertil viser den noget andet. Den viser, hvorfor Lomborg er så vældig populær i visse politiske og kapitalintensive kredse.
  For hele den underliggende forståelse baserer sig på, at vi har en given pose penge, og så må vi bruge den bedst muligt. I den situation vil katastrofehjælpen naturligvis komme først, fordi posen har en så ringe størrelse, at den overhovedet ikke rækker til bare det mest nødvendige, men blot er et alibi for, at vi sandelig har god vilje. På den måde undgår vi en længere diskussion af den samlede prioritering og en drøftelse af, hvordan verdens resurser fordeles, og samtidig kan visse kredse i f.eks. kulbrinteindustrien behændigt konkludere, at al det der alternative energipjat er stærkt opreklameret og skrivebordsproblemer.
  Men når stormagterne og de store kapitalkoncentrationer kæmper om resurserne går man ikke af vejen for krig og ødelæggelse i anseelig skala, og opfindsomheden er enorm når det gælder om at bortforklare, hvad der egentligt foregår. Alene krigen i Iraq her kostet USA ca. 700 milliarder $, penge der anvendt på at gøre alt det gode, som Lomborg taler om, i stedet for at smadre mennesker og deres hjem, ville række et godt stykke.
  Men den slags prioritering ligger da helt uden for Copenhagen Consensus’ kommissorium – eller hvad?
  Det vi er vidne til her. er en fortvivlende manipulering, der begrænser det løsningsrum, der burde tages fat i, for at løse verdens problemer, og samtidig bruges denne forvridning behændigt til at varetage helt særlige interesser, der ønsker konkurrence om energimarkedet hen hvor pepperet gror.

 7. Af wagner Frederiksen

  -

  Verden bor prioritere kampen mod Islam allermest. Disse fanatikere har intet tilovers for anderledestaenkende og skal standses NU. Ellers gaar det sikkert som i 30’erne, hvor Chamberlain og andre gav efter for baade kommunisme og nationalsocialisme, og vor tids Chamberlain – Obama – er lige saa naiv og handlingslammet som “lederne” dengang var og som endte saa katastrofalt.

  Langt nede kommer de klimaaendringer, som er en kendsgerning, idet naturen aendrer sig for hver ca. 500 aar, men man skal ikke vaere fanatiker og tro at vi mennesker kan goere noget ved det, og det skal vi heller ikke. I USA er der netop nu et tilfaelde, hvor et solanlaeg, der fik 1,6 Milliard Dollars af skatteyderne !! er gaaet fallit. Konsortiet haevder fraekt, at grunden er, at “Solen ikke skinnede nok”.??
  Det naeste bliver vel, at vindmoelleparkerne gaar fallit, fordi “vinden ikke blaeser” !!
  Bliver vi mennesker aldrig klogere ???

 8. Af Bergner Frederiksen

  -

  Det helt afgoerende er at faa has paa disse modbydelige Islamister, der ikke er bange for at slaa hovedet af folk. Desvaerre har vi herovre en Muslimsk President, der udelukkende daekker muslimer og Sorte, altid imod de hvide., saa vi kan ikke rigtigt
  forvente noget fra den kant. Hvis det rigtige blev gjort udryddede man alt levende i de omraader hvor disse Isis forbrydere holder til. Det ville naturligvis gaa udover
  nogle uskyldige, men det skete jo ogsaa i 2. verdenskrig hvor man bombede byer i
  Japan og Tyskland uden hensyntagen til cevilbefolkningen. Det gjalt om at vinde.
  Isis er saa farlige at alt boer saettes ind imod dem. Og derefter skal Diktator Putin
  saettes paa plads, men igen det kan desvaerre ikke forventes under Obama.

 9. Af Jan Petersen

  -

  Et godt råd til dem der tvivler lidt på den daglige mainstream medie propaganda, gå ind på nettet og google lidt selv. Google feks “911 hoax”, “charlie hebdo hoax” eller “climate change hoax”. Men husk altid ordet HOAX (bedrag), thi det er, hvad det meste af propagandaen går ud på 🙁

 10. Af Søren Revser

  -

  ECB hoax.
  Nationalbanken vil redde kronen hoax.

 11. Af Mikkel Madsen

  -

  Eller “Hoax Hoax” – bedraget om at der i det hele taget findes hoaxes.

  Occams’ gælder, og verden er dybest bare som den ser ud:-)

 12. Af Paul Erik Christensen

  -

  Tak for kronikken, måske er det største problem manglende incitament for effektivitet eller også ekspertvældets ineffektivitet? Politikers uvidenhed og de såkaldte gode – som de Radikale her i landet, og de Grønne i Tyskland.

  De vil det godt, men vil de nu også det? FN burde faktisk lukkes ned.

 13. Af poul boie pedersen

  -

  Paul Erik Christensen
  Det er jo mange ting, der i din opfattelse er det største problem. Mon ikke det største problem er, at mange i denne sag tror, at vi er til politisk debatmøde, hvor man bare kan vælge holdning, og så indretter virkeligheden sig nok efter det. Tyngdeloven er ikke demokratisk vedtaget, og det er den globale opvarmning heller ikke. Når hovedparten af alt hvad der kan krable og gå af forskere på området har nået den enighed, at vi er i en situation, hvor der af menneskeskabte årsager foregår en global opvarmning, hvis konsekvenser ikke er særligt veldefinerede, er det jo nærmest utroligt, at så mange stadigvæk mener, at vi bare kan ser bort fra det faktum, og ubekymret ose videre. Og så er det da klart, at det nok skal hjælpe, at nedlægge UN.

 14. Af P Jonsen

  -

  Boie P, videnskab er ikke et spørgsmål hvad connie hedeslag eller et flertal af korrupte diktaturstater mener, men drejer sig om beviser og fakta mv. Klimahysteriet er gået over gevind.

 15. Af P Jonsen

  -

  Boie Pedersen……… videnskab er ikke et spørgsmål om hvad connie hedeslag eller et flertal af korrupte diktaturstater mener, men drejer sig om beviser og fakta mv. Klimahysteriet er gået over gevind. Læs om den varierende udstråling fra solen.

 16. Af Jan Petersen

  -

  Iøvrigt, så har EU-kommisionen netop godkendt et lægemiddel, der kan få skæve penisser til at blive lige. Gu’ ved, hvornår nogen opfinder et lægemiddel, der kan rense folks hjerner for mainstream medie propaganda? 🙂

 17. Af P Jonsen

  -

  Hvis folk satte sig ind i de tossede og asociale reformer og de mange enorme skandaler regeringen har hældt ud over befolkningen, ville de forstå at Danmark er som et synkende skib. (Titanic)

 18. Af P Jansen

  -

  Det som verdens og Danmarks ledere prioriterer over alt andet, er deres egne skøre idéer om klimatæmning, , om EUs herlighed, om feminismens, pladderhumanismens og masseindvandringens herlighed, om ensretningens og diktaturets herlighed. Oveni kommer kortsynede egoistiske interesser.

 19. Af soeren soerensen

  -

  P. Jonsen,Jansen, Jensen og louise@

  Den “maniske sol” forklarer uden tvivl meget mht toering af beskidt vasketoej..Hvis der er “klima aendring” og fx regnvejr toere det ikke.Dog naar solen skinner er dens straaler konstant..Men snakker om “the solar constant”………..

  The solar constant includes all types of solar radiation, not just the visible light. It is measured by satellite as being 1.361 kilowatts per square meter (kW/m²) at solar minimum and approximately 0.1% greater (roughly 1.362 kW/m²) at solar maximum.[1] The solar “constant” is not a physical constant in the modern CODATA scientific sense; it varies in value, and has been called a “misconception”.[2] It has been shown to vary historically in the past 400 years over a range of less than 0.2 percent.[2]
  🙂

  Som DF studier har vist betyder den variende solmaengde at men kan brande fossile brandstoffer i al evighed og dens effekt vil vaere at vi paa et tidspunkt ikke behoever traekke det op a jorden mere, men kan faa det gratis fra den omkringliggende luft.

  DF studier i statistik fra fattige lande viser uomtvisteligt at de oensker at blive fattigere, at den hvide mand er dem overlegen paa alle maader isaer humanistisk og mht IQ og blot oensker Danske bygget skoler og hospitaler af f.l schmidt cement , transporteret af Maersk, vinduer af Velux og maling og lim fra danmarks farve og lim industri-dfl-bygget af Danida arbejdere der arbejder skattefrit paa Danske loenninger i et fattigt land mens deres kammerater i Maersk udenfor suger olien op og saelger den retur til landet..

 20. Af I. Hansen

  -

  @ Christian Andersen – hvor har du ret !!!!…… det VIRKELIGE problem ligger helt andre steder, men DET ignoreres af “eksperterne” for de er selv en del af det – både økonomisk, karrieremæssigt, ideoligisk og grådighedsmæssigt.

  På samme måde som man i årtier har sendt mad og medicin til fattige lande over alt i verden – MENS man ACCEPTERER årsagerne til problemerne – det være sig at landene SELV har en stinkende rig overklasse, der ikke kunne drømme om at dele en bøjet fem-ører med sine medborgere, det være sig fordi deres kultur/ religion byder dem at dyrke klasse og slaveforhold af egne borgere, det være sig at såkaldte rige landes virksomheder udnytter deres fattigdom til billig arbejdskraft og skattely, det være sig utallige områder hvor “nogen” ikke ønsker en reel ændring af grundvilkårene for forfærdelighederne – så hvad fa…. hjælper det så at “hjælpe” ofrene når man samtidig VEDLIGEHOLDER årsagerne og roden til dem????

  Værste forureningskilde er transport – af personer – af varer ….. hvorfor???….og lad nu være med at bruge ordene “globalt” og “konkurrenceevne”………….det er illusioner som alene tjener til fordel for den 1% der ejer mest. Der er ikke belæg for at en lampe skal koste 20 kr eller en skjorte 25 kr…………..for uanset om man giver 2000 kr for skjorten eller lampen, så er den lavet i østen – så det handler alene om avance!!!……………….det samme gælder for millioner af andre varer det transporteres jorden rundt ustandseligt, i illusionen om det evige merforbrug!!!! – samtidig med at fratager og underminerer købekraften hos de forventede kunder – helt absurd!!!!!

  Eller medicinbranchen – en af verden rigeste brancher – der lever af andres dårligdomme. De sætter selv prisen, og når prisen bliver for høj, betaler staterne tilskud til at borgerne har råd (nogen har ikke) til at købe medicinen – helt absurd!!!

  Money talkes!!!!! – UDEN forstyrrelse af moral og etik …..og i skræmmende fravær af ØNSKE fra magthaverne og at det REELT skal ændres – for de er selv en del af dem der proffiterer af det!!!!

 21. Af I. Hansen

  -

  – for god ordens skyld – før nogen kalder mig ræverød – så vil jeg sige at dét er jeg ikke!!…Det er ren logik.

  Livet læres baglængs og leves forlængs……………..dvs at hvis man ignorerer at lære af fortidens fejldispositioner mv så er man dømt til at gentage dem……………….og det er præcis hvad der foregår overalt i dag…….man gentager!!!

  Ingen isme eller ideologi – hverken politiske eller religiøse kan stå alene på den lange bane, da de har i sig, en selvundergravende mekanisme når den overdrives – bl.a. fordi de skaber ekstreme og snævre magtcentre!!!!!!…og overdrivelse i ismer og religioner er hvad vi ser overalt omkring os i dag.

  Kodeordet er “balance” !!

 22. Af soeren soerensen

  -

  http://www.politiko.dk/nyheder/dalai-lama-satte-klima-paa-dagsordenen

  Baade Soeren Pind og Pia Kjaersgaard til stede i salen idag…Gud vide om dette betyder demokrati og ytringsfrihed i deres blogge i B i fremtiden? Eller humanistisk bekymring? Klima bekymring? Men skal aldrig give op..Det er foer set at mennesker har aendret sig via information men der er haabloese tilfaelde..

  Dalai lama har brugt moedet i Danmark til at tale meget om Klima som forvolder saa mange problemer baade mht fossil afbrandning og global opvarmning men som i geo politik og vand som Tibet jo er ypperlig vidne paa da Kina kontrollere Indiens ferskvand og kan blive naeste verdenskrig..Kina har omrokkere jo mere og mere fra Tibet til Kina saa Indien faar mindre end historisk og naturligt.

  Snowden filerne vidste os hvorledes USA/Israel og andre laver geo-engeenering mht regn over sahel og sahara i verdens fattigste omraade med stor hungersnoed. “chem trails” via kommercielle fly spreder manipulerende kemikalier som bringer mere regn fra dette omraade over atlanterhavet til USA og det toerre “mid western” som er verdens stoerste foedevare producent men ikke naturligt har ok regn til dette..

 23. Af Bent Christensen

  -

  Debatterne er efterhånden så manipulerede og ødelagte af avisens fi lter, at de nu er næsten uden betydning.

 24. Af poul boie pedersen

  -

  Af P Jonsen
  “Boie P, videnskab er ikke et spørgsmål hvad connie hedeslag eller et flertal af korrupte diktaturstater mener, men drejer sig om beviser og fakta mv. Klimahysteriet er gået over gevind”.
  Det er vel sådan ca., helt nøjagtigt, hvad jeg skriver!
  Det er med beviser og facts, at der i dag ingen tvivl er om, at vi sidder midt i en menneskeskabt global opvarmning. Man kan jo så prøve at bagatellisere dette, men virkningerne af denne forskydning vil tage en del år om at manifestere sig. Sidst jordens atmosfære rummede 400 pm CO2, var for mellem 3 og 5 mio. år siden, og i denne periode var vandstanden mellem 4 og 40 m højere end i dag. dertil skal nævnes, at det dengang tog 1000 år for at skabe en stigning på 10 ppm. I de senere år er det sket på 10 år!!!
  Jesper Theilgaard 11. maj 2013
  https://da-dk.facebook.com/jtheilgaard/posts/648605295155090
  “Ja så nåede vi 400 ppm i CO2 indhold. Gud ved hvornår politikerne vågner – det er en magisk grænse vi har nået, og muligheden for at holde os under 2 graders temperaturstigning må nu endegyldigt være forpasset. Det er et par mio. år siden vi sidst havde 400 ppm og dengang stod havet mange meter højere.
  Jeg er begyndt at skrive undskyldningen til mine børnebørn!”
  Problemet med det her er, at der over 2 graders generel temperaturstigning er en ubehagelig uvished om, i hvor høj grad selvforstærkende effekter indtræder. Man kan da sagtens grine af dette og kalde det dommedagshysteri, men sagen er jo, at vi risikerer at lukke op for Pandoras æske for ting, vi ikke lige kan håndtere.
  Man skal ikke tvivle på, at naturen klarer sig. Den er nemlig ligeglad. Lidt mere usikkert er det, hvordan menneskeheden og Lomborg, der ikke fandtes for 3 mio. år siden, vil klare sig, hvis naturen tager styringen.

 25. Af Bent Christensen

  -

  Debatten er nu kun en skygge af sig selv, i forhold til hvad den kunne have været.

 26. Af P Jonsen

  -

  Boie…..læs nu et par bøger om hvordan solens varierende udstråling varierer klimaet.

 27. Af soeren soerensen

  -

  AF P JONSEN ,JENSEN,HANSENLOUISE- 12. FEBRUAR 2015 20:31

  Den maniske sol…Se det indlaeg jeg sendte til dig for flere dage derom? Hvis Lomborg frigiver det altsaa!…Ellers spoerg ham blot ydmygt?…Sig den “maniske sol”forlanger det og de vil braende op i intetheden hvis de ikke viser den”…Den skal nok virke..
  Ingen frygter jo en taabe som P….Siger P her for at konkludere via fornuft og ikke statistik… sender den gerne men kommer ikke igennem preben jensen filteret formentlig..Og 98% kritik i B kommer aldrig igennem filteret alligevel.
  Det er fakta..Men saaledes er det ogsaa i alle andre borgerlige medier i DK og de sidder immervaek paa 90% af markedet..Soergeligt at se paa de journalister som oensket at goere verden bedre, og idag blot er nyttige idioter tilladt at kopiere direkte fra Reuters..B leder der..

 28. Af Einar Madsen

  -

  Jeg bemærker stille: Hvorfor er du altid så definsivt indstillet i dine kommentarer? Jeg kunne også´spørge: Hvorfor er du altid så negativt indstillet?

  Hvornår kommer der en masse sprudlende forslag til forbedring af miljøet, hvor man kan mærke, at der både er tænkt og arbejdet kreativt.

  I stedet for de dér …..hundeprutter?

 29. Af Hans Hansen

  -

  Fordi Lomborg for det meste beskæftiger sig med energi og forsyning, så er alle, selv Enhedslisten, enige i at Putin er en en despot. Samtidig er Putin energiforsynende til Europa. Samme er gældende for flere mellemøstlige energiproducerende regimer.

  Tænk…. Hvad betyder det energipolitisk? Hvad medfører det af politisk uafhængighed, og hvad medfører det for den alternative energi udvikling?

  Prøv et øjeblik at forlade det rent klimamæssige aspekt, for hvilket der gælder særdeles vigtige overvejelser, og se på andre, men mere politiske aspekter ved energipolitik. Prøv at huske at energipolitik er blandt de vigtigske strategiske politikker.

  Der er, i en eller anden grad, forskel på hvad verden prioriterer og på hvad Danmark bør prioritere, selvom der er sammenlignelige sammenfald.

 30. Af soeren soerensen

  -

  P. Jensen, joensen, larsen og lousise@

  Den maniske sol er en formidabel fjende ja…Laes blot her!

  “The solar constant includes all types of solar radiation, not just the visible light. It is measured by satellite as being 1.361 kilowatts per square meter (kW/m²) at solar minimum and approximately 0.1% greater (roughly 1.362 kW/m²) at solar maximum.[1] The solar “constant” is not a physical constant in the modern #HYPERLINK “http://en.wikipedia.org/wiki/CODATA”CODATAscientific sense; it varies in value, and has been called a “misconception”.[2] It has been shown to vary historically in the past 400 years over a range of less than 0.2 percent.[2]”

  Ja, HELE 0.2% betyder klima aendringer der betyder verdens undergang.!
  DF pressetjeneste er farlig naar det drejer sig om nyheder. mht klima…Givet!
  Uden at vaere en professional statistiker forstaar jeg dog godt at selv 0.2% under visse forhold kan vaere farlige..Men vi snakker altsaa om stigninger i hele og flere procenter..

  Men P. Jensen, joensen,larsen og louse m.fl@

  Hvori bestaar denne “maniske sols” livs aendrende kvalitet? At naevne den er godt, men bevis kraeves i videnskab altsaa?

  Er den bygget over “Gulag lejre”, og “Sindsyg oekonomi” denne “maniske sol” bog?
  (boeger som du flere gange foer har frembragt som livets mening, og jeg skal vaere aerlig de er de eneste!)

  Altsaa hvori ligger dens betydning, fortaeling eller om du foretraekker mening denne maniske konstante men ikke konstante sol stroejle(er)?
  Betyder den menneskets undergang?
  Fortael os om betydningen, og fremtiden af den..At blot naevne den foere ingen veje..

 31. Af Niels Peter Lemche

  -

  andet forsøg: just in case …

  Det ville være fornøjeligt, hvis debattørerne — eller bare et par af dem — konsulterede Lars Berns svenske hjemmeside Anthropocene. Man skal så ikke være nervøs for at skulle læse svensk. Bern er ifølge hans CV uddannet på Chalmers Tekniska Högskola i teknisk fysik, og disputerade i kemisk reaktionsteknik på en afhandling om matematisk modellering af hydrering af vegetabiliska oljer. Og han har ikke en døjt til overs for de klimatiske alarmister; men det har det svenske vetenskapsakademi aldrig haft. Der er nok en grund til, at ingen klimaforsker er kommet i nærheden af en nobelpris.

  I et af mange indlæg på denne blog findes en graf over klimaudviklingen siden sidste istid. Varmeperioden for 1000 år siden var varmere end den nuværende, og koldere end den forudgående ca. år 0, der var meget køligere end den forudgående omkring 1200 f.Kr., der var køligere end … og den varmeste af alle disse varmeinterval var for 8000 år siden. Viser man tendensen, er hver varmeperiode koldere end den forudgående og hele tendensen peger på en ikke alt for fjern ny istid.

  Men vanviddet er, at klimaalaermisterne har forvandlet et af de vigtigste bestanddele i livet på jorden til en ødelæggende gift.

  At Bern så også skriver om manipulation med data og lignende, er en anden sag. Climategate for nogle år siden var ikke enestående, og så fandt det sted ved et institut, der er opkaldt efter en af de fineste klimaforskere, der har levet, H.H. Lamb (1913-1997), ja, det er bare sørgeligt.

 32. Af poul boie pedersen

  -

  Af P Jonsen
  “Boie…..læs nu et par bøger om hvordan solens varierende udstråling varierer klimaet”
  Jeg går ud fra, at det er Preben Jensen?
  Jeg læser skam gerne noget om solens varierende udstråling. F.eks. har jeg denne på lager:
  http://www.kvant.dk/upload/kv-2011-4/kv-2011-4-JOPP-solaktivitet-klima.pdf
  Jeg synes netop selv, at det er yderst interessant, hvordan solens opførsel påvirker klimaet, al den stund, der formentligt slet ikke ville eksistere vejrfænomener, uden solens påvirkning.
  Problemer er bare, at disse overvejelser ikke munder ud i pålidelige forklaringer på, hvordan udviklingen på det seneste har fundet sted. Man klager fra visse forskeres side over, at IPPC ikke i tilstrækkelig grad medtager facts om solens påvirkning (især solpletternes forekomst og korrelation til vejrfænomener) . Jeg skal ikke vurdere hvad der er op og ned i den debat.
  Men sandheden er jo, at solforskerne ikke selv med rimelig sikkerhed kan påpege indlysende sammenhænge, der til fulde forklarer klimaforholdene ud fra en forklaringsmodel alene baseret på VARIERENDE udsving i solens udstråling.
  Samtidig er der ikke nogen, der betvivler påvirkningen på baggrund af ændret CO2 indhold i atmosfæren. Så selv om solens indflydelse er sikker som amen i kirken, er det altså ikke godtgjort, at der er så varierende forhold på solen, at det giver anledning de store udsving i klimaet, herunder det vi oplever i øjeblikket. Derimod kan man med sikkerhed fastslå, at CO2 indholdet i atmosfæren har ændret sig radikalt og har betydning for klimaet.
  Jens Olaf Pepke Pedersen anfører således selv, at IPPC behandler dette problem i deres rapport (afsnit 7.4.7.2). Uagtet at han er uenig med rapporten om betydningen af dette forhold, er det altså faktisk behandlet i rapporten.

 33. Af poul boie pedersen

  -

  Af P Jonsen – 12. februar 2015 20:31
  “Boie…..læs nu et par bøger om hvordan solens varierende udstråling varierer klimaet.”
  Jeg har for længst sendt svar på dette. Men væseldyret har åbenbart slugt indlægget, og principielt skriver jeg ikke en gang til, bare fordi blogholderen ikke passer sin blog.

Kommentarer er lukket.