Alt for mange sulter stadigvæk

Af Bjørn Lomborg 28

Gode nyheder. Stadig færre er underernærede, selv i absolutte tal – se grafen nedenfor fra FN’s fødevare- og landbrugsorganisation (FAO). Men underernæring er stadigvæk et stort problem og 800 mio. mennesker er selvsagt alt for mange.

 

underernæring

 

Antal underernærede personer, i millioner. FAO: http://faostat3.fao.org/home/E

Verden står overfor mange problemer, og at brødføde en voksende befolkning ordentligt er afgjort et af dem. Desværre er der ingen lette måder, hvorpå man kan løse problemet hurtigt, men der er smarte måder at bruge ressourcerne, så de vil gøre stor gavn både nu og på lang sigt.

Både børn og voksne har brug for kost af høj kvalitet, men hvis man giver mindre børn ordentlig kost, gør det en stor forskel over hele deres levetid. De første 1000 dage af et barns liv er altafgørende for ordentlig udvikling. Disse børn mistrives ikke kun fysisk; de står også tilbage for de bedre ernærede i udviklingen af kognitive færdigheder. Denne mangel på udvikling har store, langsigtede konsekvenser. Børn med nedsat vækst klarer sig mindre godt i skolen og har ringere liv som voksne.

Faktisk var halveringen af andelen af sultende i verden en del af FN’s løfte i de såkaldte 2015-mål. Nu arbejder 193 nationale regeringer gennem FN på at beslutte, hvilke mål verden bør fokusere på de næste 15 år. Det er vigtigt at vælge de rette mål, for at gøre mest mulig gavn for verden. Ved at sætte penge i ineffektive projekter, svigter vi verdens fattigste.

Selvom der er masser af faktorer at tage i betragtning, er en god måde at sammenligne konkurrerende mål på lige fod ved at lave en vurdering af sociale, økonomiske og miljømæssige omkostninger og fordele. Min tænketank, Copenhagen Consensus Center, har bedt over 60 hold økonomer og nobelprismodtagere om at bidrage til denne vigtige opgave. Deres undersøgelser analyserer et bredt udvalg af mål, der er blevet foreslået som nye udviklingsmål.

De fleste mennesker vil mene, at det at brødføde en befolkning – og specielt små børn – er noget, vi simpelthen bør gøre. Og det viser sig, at hvad der er en moralsk god idé også er en rigtigt god økonomisk idé

Effekten af bedre ernæring er dramatisk og godt illustreret af en opfølgning på et eksperiment i Guatemala. Fra 1969 fik førskolebørn i to afsides landsbyer en ernæringsmæssigt forbedret kost. I to andre landsbyer fik de små børn den samme dårlige mad som alle andre. Da man vendte tilbage til disse samme børn 35 år senere – da de var blevet voksne – så man nogle klare og væsentlige forskelle. De velernærede børn led langt sjældnere af nedsat vækst i 3-års-alderen, de udviklede bedre kognitive færdigheder, forblev i skolen flere år, og lærte mere. Som voksne havde flere af dem jobs, og i snit tjente de, der undgik fejlernæring 60% mere.

Vores økonomer viser, at en krone brugt på småbørnsernæring i gennemsnit vil gøre gavn for omkring 45 kroner over en bred vifte af lav- og mellemindkomst lande. Det gør det til en fænomenalt god måde at bruge udviklingspenge på.

Det fantastiske ved at give spædbørn god ernæring er, at det sætter en god cirkel i gang, der har stigende fordele for efterfølgende generationer. God ernæring i barndommen skaber mennesker, som kan bidrage mere og være med til at øge økonomisk vækst, og som selv kan opfostre velnærede og sunde børn.

At brødføde folk ordentligt – og begynde tidligt – er ikke blot et moralsk imperativ; det er i høj grad også økonomisk fornuftigt. Det er det budskab, verdens regeringer og FN skal høre, når de udvælger deres mål for perioden efter 2015.

 

28 kommentarer RSS

 1. Af Ulf Timmermann

  -

  Vesten (USA + Europa) er ikke interesseret i det, har ingen interesse i det – forskyder magtbalancen i verden. Er allerede på vej til det. Bort fra Pax Americana.

 2. Af karen b.

  -

  Ja det er fint Lomborg, men hvad med den stigende befolknings vækst?

 3. Af Søren Revser

  -

  Seneste melding fra klima og fødevare religionen er, at meteorologer nu springer økonomi leddet helt over, og melder nu selv direkte ud, at El Nino vil skabe så voldsomme katastrofer at inflationen vil stige eksplosivt – Det burde jo gøre enhver gældsrytter glad.

  Vor Herre bevare os fra mere propaganda fra klima idioterne.

 4. Af Ulf Timmermann

  -

  Lomborg er en Yankee Puddel (som så mange andre, so no personal insult); der en ingen andre, der vil have ham.

 5. Af Jesper Høegh

  -

  Timmermanden fra kommunist Kina – forspilder ikke en chance til

  nedrakning af USA – mon han bliver smidt ud ud hvis ikke han

  Skamroser Opholdelseslandet !

  Herligt ville det være hvis han undlod at kloge sig på DK anliggender!

 6. Af Ulf Timmermann

  -

  Lomborg & Høegh, Høegh & Lomborg, fortræffeligt d a n s k makkerpar.

 7. Af Søren Sørensen

  -

  Sikke noget fossilt ævl Lomborg..

  Hvis men virkelig ønsker at hjælpe fattige i verden gøres dette bedst via vedvarende energi. Dette vil gøre dem uafhængig af olie industrien som vesten ejer og som sælger energi til en helt uacceptabel pris til dem som vedholder dem i sult og armod.

  Billig vedvarende energi via massiv satsning der i vesten ,vil gavne dem langt mere en denne borgerlige
  “mæersk løsning” og mindre sult for dem en idag hvor pengene alle returnere retur til de “generøse” vestlige donorer.

  Du tror da ikke at danskere er så dumme at de falder for denne retorik? Vær ærlig i sagen. Olie til fattige lande gavner vesten og skaber sult!

 8. Af Søren Sørensen

  -

  http://www.theguardian.com/environment/2015/may/18/fossil-fuel-companies-getting-10m-a-minute-in-subsidies-says-imf

  10 millioner dollars i minuttet eller 5,3 trilliard dollars om året modtager den fossile industri i subsidier ifølge IMF.
  God video fra the guardian.

  Meget vedvarende energi kunne hurtigt skaffes ved at tage dette beløb ud af grådige liberalisters hænder! Eller blot sult!

  Ikke klar over hvor Copenhagen censur så finder sine backers?
  Du må hoppe over på den vedvarende vogn Lomborg og forsøge at blive gode venner med Vestas igen.

 9. Af poul boie pedersen

  -

  Det lyder da både besnærende og uhyre sandsynligt, men måske ikke videre overraskende, at det er en god ide at give børn mad.
  Men klimaforandringerne rammer alle, og går særlig hårdt ud over fattige mennesker i fattige lande.
  I sin tale ved åbningen af klimakonferencen i Doha, 2012, sagde formanden for FN’s klimapanel, R.K. Pachauri: ”Det forudses at mellem 75 og 250 millioner mennesker i Afrika vil blive udsat for tiltagende mangel på vand omkring år 2020. Landbrugets produktion, herunder forsyningen med fødevarer, vil blive alvorligt svækket i mange afrikanske lande. Det vil påvirke fødevaresikkerheden yderligere og forstærke fejlernæringen.”
  Jamen det rammer nok også børnene, og måske ville det så være utroligt smart at begrænse den satans CO2 udledning fra de kul- og gasfyrene osefabrikker. i stedet for at blive ved med at påstå, at det er meget billigere at betale for udbedring af ulykkerne end at bekæmpe dem, medens en lille inderkreds voldtager verden og scorer enorme profitter på deres fortløbende ødelæggelser.
  Ser man på den måde, storkapitalen hidtil har forholdt sig til nød, tvangsarbejde, økonomisk udmarvning af sårbare befolkninger, ligegyldighed overfor tilsvining og destruktion af habitater, der er ramme om oprindelige folk og sårbar natur, er det jo nærmest fornærmeligt at påstå, at det bare er smartere og billigere at give erstatning og kompenserende foranstaltninger (som de hidtil ALDRIG har set skyggen af) for vores ødelæggelser, frem for at forhindre yderligere undergravning levevilkårene.

 10. Af soeren soerensen

  -

  http://www.theguardian.com/environment/2015/may/19/the-truth-behind-peabodys-campaign-to-rebrand-coal-as-a-poverty-cure

  Fantastisk artikel i Guardian idag som fortaeller om at kul industrien har startet en massiv verdens kampagne med kobte antiglobalwarming ekspert, en daarlig computer her, til at fortaelle verden om kul og dets fortraeffeligheder. Men faar umiskendelig den tanke at naar Lomborg foer har taelt for kul som fattigdomsbekaempelse er han ogsaa en del af den betalte alliance..
  Peabody og monsonto paa sponsor listen for copenhagen census, nok en god mulighed.

 11. Af Jacob Mortensen

  -

  Jeg læste for nyligt nedenstående arktikel om jern mangel i Combodia

  http://www.thestar.com/news/gta/2011/11/12/canadians_lucky_iron_fish_saves_lives_in_cambodia.html

  som blev afhjulpet ved at placere et stykke jern i maden under tilberedningen. Det afgav nok jern til at dække op mod 75% af det daglig behov . Mangel på jern giver bl.a. dårligere udvikling af hjernen, så derfor vil jeg tro, at det har de samme effekter som beskrevet af Lomborg.

  Et fint lille eksempel på viden omsat til handling.

 12. Af Jens Hansen

  -

  USA og Vesten har holdt landene i Afrika, Østen og Latinamerika i dyb fattigdom i hundredevis af år.
  Og udplyndret disse lande.
  Siden Anden Verdenskrig ved hjælp af NATO.
  Heldigvis er lande som Kina, Indien og Latinamerika ved at frigøre sig fra imperialismens uhyggelige åg.
  De vanvittige krige som USA og Danmark starter i de muslimske lande, er vestens sidste krampetrækninger.
  For at udplyndre lande for natur ressourcer.

 13. Af søren rasmussen

  -

  Bjørn Lomborg

  Du kan ikke være uvidende om at børnebegrænsning er vejen frem. Jordens befolkning bør reduceres til 25% af nuværende befolkning.

  Reduktion af CO2 etc…., vedvarende energi etc.

  Det er her du skulle bruge din platform.

  Er der ikke penge i det lort? ok – godt ord igen.

 14. Af steen ravnborg

  -

  Det er befriende og opmuntrende at læse Lomborgs analytiske konklusioner på et specifikt problem som vi alle er udfordret med.
  Omvendt er det med stor underen at læse nogle at de kommentarer der signalerer enten ikke at have læst Lomborgs artikel igennem eller for den sags skyld vendt Lomborgs blokindlæg i et objektivt perspektiv der filtrerer den mediekontaminerede gadekærsfilosofi fra og forsøger at holde fokus på emnet, nemlig, hvordan sikre vi flest mennesker for føde ud fra de ressourcer der er til rådighed her og nu og samme udfordring frem i tiden.
  Denne Lomborgs og for den sags skyld forsker rutine måde at angribe udfordringer er befriende i en virkelighed hvor det primært er mediefolk og politikere der er meningsdannere så vigtige emner.
  Glæder mig til fremtidige indlæg fra Lomborg.

 15. Af Frank Wulff

  -

  Problemet er ikke at brødføde en voksende befolkning.
  Det er “kun” et symptom på det rigtige problem.

  Det rigtige problem er at man ikke har fået styr på befolkningstilvæksten.

  Denne befolkningstilvækst sætter større og større krav til produktion af mere mad.
  Dette krav til mere mad har desværre en tendens til at det går ud over biodiversiteten på land, da der skal bruges mere areal til fødevareproduktion.
  En tilsvarende tendens findes også til havs, hvor der flere steder er en kraftigt belastning inden for fiskeriet.
  Derudover medfører flere mennesker også træk på energi, råstoffer m.m.

  Derfor er det vigtigste opgave at få stoppet den globale befolkningstilvækst og gerne komme i den situation at den begynder at falde senest i 2040.

 16. Af Erik Larsen

  -

  Og straks ser man 5-6 forskellige “soren sorenser” – de kan jo ikke være den samme eftersom for første gang i årevis har jeg nu set én der kan stave dansk???!!! “Jens Hansen og Timmerman ” er også allerede med! Jamen, jamen “normale danskere – DANSKERE” ER DER få af på b.dk. – desværre!
  Underernæring er da skrækkeligt – vi bør da hjælpe – DER hvor det findes – så godt vi kan.
  Men stadigvæk er vi altså kun 5 mille personer, hvor nu 1,5 mille er offentligt ansatte , snart 1 mille er indvandrere, der intet andet end modtager ydelser – giver os. Hvordan kan det være lige vores lille land der skal være verdensfrelserne??? Fortæl, fortæl.

 17. Af Allan Nielsen

  -

  Man kan jo begynde at opdyrke nogle af de kæmpe områder i Afrika som ligger uproduktive hen og der er store mængder vildtkød som kunne reguleres og bruges som føde, så ville der være føde nok til mange gange flere end vi er i dag.

 18. Af Søren Sørensen

  -

  Sten Ravnborg

  Nu er det jo blot således at Lomborg tager fejl i sine købte konklusioner mht. Sult! Også lyder det hult når men agere humanist samtidig med at de på forhånd sponsor betalte resultater cph consensus kommer til er givet på forhånd.

  Men kunne altså lige såvidt have læst “peabody’s” sidste kvartalsregnskab og kommet til samme resultat eller tobaksindustriens lobby organ for rygningens fortræffeligheder for den menneskelig krop der både fjerner kræft og hovedpine.,

  Der er skam en god grund til at den fornuftige regering tog Lomborg af finansen ,men ingen mangel på fossile aktører der vil sponsere. Uden tvivl kan mæersk mv. Spare beløbet under næste lav ko regering igen…

 19. Af D. Christensen

  -

  Citat: “At brødføde folk ordentligt – og begynde tidligt – er ikke blot et moralsk imperativ; det er i høj grad også økonomisk fornuftigt.”

  Ganske rigtigt – men en tom demonstration, hvis man ikke samtidig arbejder intensivt og målrettet på at reducere den eksploderende befolkningstilvækst i verden.

  Folk som Lomborg og ligesindede må have skyklapper på; de kan eller vil ikke se problemerne i sammenhæng med eksplosionen i antal individer af menneskeracen.

  Ovenstående citat kan da ikke have en logisk og fornuftig mening til alle tider. At opfylde dens påståede imperativ vil være meningsløst når vi engang når op på 50 milliarder mennesker i verden – og hvad skulle stoppe os, hvis der altid kan skaffes mad nok?
  Det evner ingen af profeterne at give bud på; de leverer kun pølsesnak!

 20. Af Erik Larsen

  -

  Lomborg: Hvordan kan du nogensinde tro at du kan få en bare lille form for debat i gang når du har 5 søren sørenser, jens hansen, ulf T. m.fl. på din blog??? Og SÅ smider du f.eks. undertegnede og andre har jeg læst ud – censurer et væk!!! Velbekomme! Ikke underligt at man aldrig ser mere en 5 indlæg hos dig. Trist. Du skriver jo fornuftige ting.

 21. Af Søren Revser

  -

  D. Christensen: Folk som Lomborg lever fedt af at beskæftige sig med problemstillinger de selv definerer – glem aldrig det.

 22. Af Erik Larsen

  -

  Hvor ER det grotesk, – fortæl dog hvad der foregår – sig dog hvad vi gør forkert!
  Man kan ikke sende en mening overhovedet. Lomborg, har du ingen check på din blog overhovedet?? Du tillader jo “ekstremer” – al adgang? Hvad foregår der? En dansk familie må simpelthen “knokle” sig rundt for at få eet eneste indlæg med.

 23. Af Erik Nielsen

  -

  Bare i dag er mange indlæg blevet skjult, selvom de ikke kritiserede lomborg. Debatten er snart så manipuleret, at den ikke er værd at bruge tid på. Avisens ledelse er måske købt af regeringen?

 24. Af Erik Larsen

  -

  Erik Nielsen, ENIG, men hvad er det dog for et land eller rettere medie-land vi har i dag?
  Det er langt, langt værre end ddr og Nordkorea. Meninger bliver undertrykket af Helle, og hendes medier, skat, DR, o.s.v. ” Det er uhyggeligt, men der er 1,5 millioner danskere der kun tænker på sig selv og stemmer S! og så er der alle indvandrerne – og så er der alle de unge – der intet forstår og stemmer på kommunisme = EL (søde Johanne). DEt kan jo kun gå galt. Som under sidste frygtelige krig opdagede danskerne det først – da det var FOR SENT!

 25. Af p je

  -

  De danskere som kun eller også tænker på sig selv, må man råde til at droppe de partier som kun er marionetter for indvandringsmafiaen. For den invasion og ny besættelse som R og S nu har sat turbo på, vil blive MEGET værre end besættelsen 1940-45. Det bliver slemt fremover, både for egoister og idealister.

 26. Af Søren Sørensen

  -

  Dane wigington har en fantastisk hjemmeside om geoengeenering og “chemtrails” som er værd at se på!

  Sult er også et politisk våben idag brugt til at føre krig via geoengeenering af fx USA mod Venezuela og andre røde borgerlige er uenig med. 🙂

  Som snowden filerne viste har USA i årevis manipuleret regnen over sahel som er et hungernødsområde for at få mere regn i det regnfattige midwestern. Men samme ses verden over og i egne lande for at skaffe mere føde. Den bliver uden tvivl også brugt mod Kina således at flere fødevarer kan eksporteres dertil og vandmangel i California mv er til dels også pga af intensiv geoengeenering i mange år der.

  Ellers interessant link om mad de første leveår i Guatemala! Som bekendt af landet over mange år kan jeg kun sige at folkets sundhed og rigdom er steget massivt der de sidste 15 år blot.

  Men problemerne er bla at de fælder resterne af central Amerikas største skov for kvæg hvorefter over få år det bliver til gold jord og “ørken”. Er kun en vej ud der som er ændret vaner og mindre kødspisning men eneste reelle løsning er færre mennesker.

  En blog om geoengeenering -som har meget at gøre med global opvarmning mv.- en dag ville være på sin plads Lomborg!

  Bange for at vise vestens hykleri på området og dens ikke vedvarenhed?

 27. Af p je

  -

  Det er vist slet ingen tilfældighed at SS nu har fem indlæg på, mens flere af e rik lar sens og pre ben jen sens indlæg er sle tt et.

 28. Af p je

  -

  Det bliver altsammen godt, når bare kvinderne kommer til, påstod de røde før 2010. Men hvad ser vi? Et Sverige i forfald, et destabiliseret Europa, et Danmark hvor økonomien, velfærden og freden er truet. Et Danmark hvor kriminalitet, sygdom, social elendighed og skandaløse tilstande breder sig.

Kommentarer er lukket.