Bærer klimaforandringer skylden for ISIS?

Af Bjørn Lomborg 22

Under opløbet til Paris har aktivister og kendisser slået på trommen for handling. En del af dette har omfattet en overdrivelse af resultaterne af global opvarmning.

Den amerikanske præsidentkandidat, Bernie Sanders, advarer, at “klimaforandringerne er direkte forbundet med udbredelsen af terrorisme”, mens Prins Charles mener, at “en af de vigtigste grunde til denne rædsel i Syrien” er virkningen af global opvarmning.

Der er ikke noget at sige til, at alle her i Paris har ISIS og terror-truslen i tankerne. Men overdrivelse er ikke til gavn for nogen. Det Pulitzer-belønnede websted PolitiFact kalder Sanders’ påstand “Hovedsaligt forkert.”

Sanders henviser muligvis til en nylig artikel, der antyder, at klimaændring skulle have spillet en rolle i den syriske borgerkrig. Avisens pointe er, at en tiltagende tørke stemmer overens med stigende temperaturer i området fra global opvarmning.

Dette lyder rimeligt. Der er grund til at tro, at nogle regionsspecifikke ændringer i klimaet med tiden kunne forværre ustabiliteten i visse områder, der allerede er ustabile. Men manglende demokrati, demografiske faktorer, og institutionsmæssig styrke spiller hver især en langt, langt større rolle. Og at skyde skylden for ISIS og krigen i Syrien på tidligere klimaændringer går alt for vidt.

Hvis vi skyder skylden for Syriens påståede stigning i ørkendannelse på global opvarmning, vil det for det første betyde, at vi ignorerer Syriens historie med dårlig vandressourceforvaltning og den kendsgerning, at antallet af mennesker, der bor der, er tredoblet på 35 år – begge ting, der ville lægge væsentligt mere pres på ressourcerne end relativt ubetydelige klimaændringer.

For det andet betyder det også, at vi undlader at tage stilling til den menneskelige faktor, ikke mindst dominoeffekter af amerikansk og britisk udenrigspolitik eller Det Arabiske Forår og dets demonstrationer, religiøse og etniske spændinger og politisk undertrykkelse.

Et andet nyligt udkommet tidsskrift har set på “tørkens og klimaændringernes rolle i den syriske opstand: En udredning af revolutionens udløsere”. Den centrale konklusion er:

“Mens klimaændring muligvis har bidraget til en forværring af tørkens virkning, er en overdrivelse af, hvor stor betydning den havde, en distraktion, der ikke gavner noget, og som afleder opmærksomheden fra problemets kerne: den langvarige dårlige forvaltning af naturlige ressourcer. Desuden flytter et overdrevet fokus på klimaændringer ansvarsbyrden for ødelæggelsen af Syriens naturlige ressourcer væk fra de successive syriske regeringer siden 1950’erne og gør det muligt for Assad regimet at skyde skylden for deres egne fejl på ydre faktorer”.

Det slutter med: “Klimaforandringens mulige rolle i dette begivenhedsforløb er ikke blot irrelevant; det er også en distraktion, der intet gavner”.

For det tredje, hvis vi udelukkende ser på, hvad der er sket, betyder det, at vi ignorerer det, der ikke er sket. Siden global opvarmning i det store og hele vil betyde øget nedbør, betyder den kendsgerning, at visse lande vil opleve mere tørke, også, at der er andre lande, som ikke vil.

Mens næsten alle modeller viser, at der på grund af global opvarmning er mindre vand til rådighed i Mellemøsten, vil det ekstra antal af personer udsat for vandknaphed blive opvejet af næsten det samme antal færre personer, der bliver udsat for vandknaphed et andet sted (for eksempel finder denne nylige artikel, at større befolkningstal vil øge antallet af mennesker, der lider af vandknaphed på verdensplan med omkring 1,8 milliarder, mens global opvarmning enten vil forværre eller lindre denne stigning).

Så mens Syrien afgjort vil blive tørrere med global opvarmning, vil Mauretanien, Mali, Burkina Faso, Angola og dele af Brasilien få mindre vandknaphed. Så hvis vi bekymrer os om, at borgerkrigen til dels kan tilskrives global opvarmning i Syrien, bør vi også være taknemmelige for, at global opvarmning gør borgerkrig mindre sandsynlig i disse andre lande.

Alt i alt er der mange grunde til at tage klimaændring alvorligt. Men det, at folk maler fanden på væggen, er et elendigt grundlag for at foretage velinformerede politiske valg. Og forsøg på at skyde skylden for de nylige rædsler i Paris eller det fortsatte blodbad i Syrien på global opvarmning leder os bare på vildspor.

22 kommentarer RSS

 1. Af Jørgen F.

  -

  ISIS kan meget vel være fremkommet som følge af klimaforandringsbevægelsen – men alene af den grund at AGW tager verdensledernes fokus væk fra klodens reelle problemer.

  Men at årsagen til Syrienkonflikten formentlig istedet skal findes i befolkningseksplosionen blandt sunni-arabere er hverken forunderligt eller et nyt fænomen.

  Det er den samme udvikling, som har forandret hele Mellemøsten og Nordafrika igennem århundreder – samme udvikling, der har forandret regionen fra progressive videnssamfund til et åndsløst mørke med endeløse etniske udrensninger.

  Hr. Lemche – du tager den bare herfra !

 2. Af Claus T.

  -

  Der findes aldrig simple svar på komplekse problemer.
  Det er selvfølgelig muligt, at klimaskader er en faktor i radikalisering af befolkningslag i Mellemøsten og Afrika. Det lader sig bare ikke bevise – og selvfølgelig heller ikke modbevise.

  Hvad man derimod kan bevise, er at klimaforandringerne påfører verdenssamfundet gigantiske skader, som vil koste os ufattelige millardbeløb.
  Alene Skandinavisen (som kun virker ramt i mildere grad) har vi oplevet langt flere storme og ikke mindst skybrud de senere år, hvilket allerede har kostet milliardbeløb til digeforstærkning, omkloakering, reparation og forstærkning af hustage mv. Hertil kommer kostbare skader for skovindustrien i Norge, Sverige og Finland, hvor alene stormen Gudrun fældede 75 mio. kubikmeter skov svarende til et tab omkring 35-40 mia. kr.

  Så i stedet for at pludre om mere eller mindre tænkte klima-terror-scenarier, kan man vælge at forholde sig til de reelle problemer, som klimaforandringerne allerede har skabt. Og vi kan ikke mindst diskutere, hvordan vi forhindrer, at problemerne bliver værre.

 3. Af Finn Larsen

  -

  Nej, men det bærer skylden for fænomenet “Bjørn Lomborg”

 4. Af Henrik Pedersen

  -

  Der var ingen landbrugskrise i Syrien.

  Landbrugsarealet i Syrien har de sidste 50 år været næsten konstant og udgjort ca. 75 % af landets areal. Hektarudbyttet er i gennemsnit vokset med 22 kg om året – fra ca. 600 kg i 1962 til ca. 1700 kg i 2012, med de naturlige udsving, der nu engang er i landbruget.

  Hvis Lomborg havde sat sig ind i tingene, ville han have fundet ud af, at hektarudbyttet i Syrien er øget med en faktor 3 i løbet af de sidste 50 år.

  2008 var et magert landbrugsår i Syrien. Landbrugsstatistikken viser, at der tidligere har været langt lavere høstudbytte i Syrien, uden at det har givet anledning til oprør.

  Artiken som Lomborg henviser til, “Climate change in the Fertile Crescent and implications of the recent Syrian drought”, er et typisk eksempel på, hvordan videnskab kan misbruges, når man konkluderer ud fra en række indirekte klimaparametre – i stedet for at konkludere ud fra det direkte målelige høstudbytte.

  Kilde:
  http://www.globalis.no/Land/Syria/%28show%29/indicators/%28indicator%29/16316

 5. Af p jensen

  -

  Alt tyder på at co2 og klima hysteriet er en snedig og korrupt kampagne der bruges til at presse endnu flere penge ud af skatteborgerne. Solens varierende udstråling forties konsekvent.

 6. Af preben jensen

  -

  Mere og mere tyder på at U-landshjælpen har skadet mere end den har gavnet. Den har ført til overbefolkning og korruption. Og storindkøb af kanoner, maskingeværer, landminer, pigtråd og store luksusbiler og slotte med guldvandhaner. Men i radikale kredse er de selvfølgelig glade for alt der kan bruges som påskud til flere afgifter og skattekrav overfor europæerne.

 7. Af preben jensen

  -

  Cla us T bør nok læse bogen “Danmarks vejr i 100 år”. Danmarks vejr er stadig nogenlunde som det plejer at være. Men nu fortæller radio og tv snart om enhver storm og ethvert vejrfænomen i hele verden, hvor vi før i tiden ikke hørte noget om 99% af de lokale klimating. Det er nok radikal politik at radio og tv skal bombardere os med klimahysteri, co2-løgne og co2- dommedagstrusler.

 8. Af Benny B

  -

  Jørgen F, peger på delproblemet ved golbal opvarmning.
  Afrikas befolkningstilvækst / Jordens befolkningstilvækst.
  På hundrede år er Afrikas befolkning blevet ti doblet.
  Det er rent galskab ikke at regne dette som en del af problemet ved global opvarmning.

  Lomborg strejfer det kort i overstående artikel med focus på Syrien, men det burde jo være halvdelen af diskussionen i Paris pt.
  Desværre er de kloge hoveder vist mere interesseret i deres afladshumanistiske profil end klodens tilstand.

 9. Af Helge Nørager

  -

  Jeg er overbevist om at Tyrkiets, opdæmning af floder, i kombination med borgerkrig fra Irak, kombineret med korruption, har medført at vedligeholdelse af vandings kanaler, blev forsømt.
  Langsomt med sikkert steg antallet af intern fordrevne i Syrien, til over 2 millioner, før Homs.
  Det var hvede dyrkningen som svigtede først.
  Alt dette er konsekvenser af Tyrkiets opdæmning af vand og vores muligvis ulovlige krig mod Irak.
  Så kom det lykkelige forår, Libyen blev bombet, våbenkamre åbnet, og House of Saud sendte sammen med andre som ønskede kollaps af regime i Syrien.
  Agenter til Homs.
  Resultat kender vi alle en sunni muslimsk ekstremisme spredes hurtigt.
  Jorden har været gødet i 40 år af reaktionære despoter fra House of Saud.

 10. Af p jensen

  -

  Ja, det er ren galskab der er i gang i den politiske verden. Og politikerne flest er så radiGALE at de hellere vil fortabe sig i tyndbenede teorier om co2 og fjerne fremtidsting, end de vil tage sig af den INVASION af Europa der lige nu er i gang, og som truer Europa og Danmark med kaos, terror, krig, død og ulykke. Men “humanister” som merkel, jelved, stine bo sse, lidegaard og lignende typer er vel godt tilfredse med udviklingen?

 11. Af Helge Nørager

  -

  Preben, du er stadig lige træls, du om mennesker du giver navne, du navngiver, at de er glade for den negative udvikling.

  Er sandheden måske ikke ?.
  At den eneste der jubler er dig. ?

 12. Af Svend Dirksen

  -

  Til Claus T: Det er useriøst at medregne nødvendige udgifter til vedligehold af kloakker som en udgift forårsaget af klimaforandring. Storme er heller ikke noget nyt fænomen, og forekommer ikke hyppigere i dag. Sammenhæng mellem CO2 og klimaet er fortsat bare en teori, og mig bekendt er havene ikke steget så meget som en millimeter.
  Vi er derimod årsag til verdens problemer i den forstand, at vi med vores ulandsbistand og lægehjælp har skabt grundlag for en ukontrolleret befolkningseksplosion i Afrika og Mellemøsten, som nu kommer til os som folkevandring. Hvis vi ikke dæmmer op for dette, kommer vi til at gå under i fattigdom og middelalderlig religion.

 13. Af Jens Juul

  -

  Hæ – alle jer der snakker om befolkningstilvækst.
  Afrika er 3 gange større end Europa og der bor ca 15 % af verdens befolkning, mod Europas 10,5 % …………. så hvor er det lige der er overbefolket (og i øvrigt – hvem er det nu lige der brænder mest energi af og forbruger af jordens samlede ressourcer pr. capita?).
  For hver kornfed Europæer (eller amerikaner) kunne man brødføde en mindre landsby i Afrika

 14. Af Finn Bjerrehave

  -

  Hvis klimaet mellem Sunnimuslimer og Shiamuslimer var i top, ville IS nok ikke have eksisteret, nemlig klimadebatten og IS er made of West.
  Ganske enkelt.Finn Vig

 15. Af Claus T.

  -

  @Preben Jensen & Svend Dirksen

  Ikke engang Lomborg forsøger længere at benægte, at klodens temperaturgennemsnit stiger, og at vores del af verden kommer til at opleve flere storme, flere skybrud og andre konsekvenser af klimaforandringerne.
  I har begge ret i, at man ikke kan bevise, at fx sidste storm er en følge af klimaforandringerne. Men man kan bevise, at hyppigheden er steget, også hvad angår det såkaldte 100-års uvejr, som nu forekommer meget oftere end hvert 100. år.

  Dirksen siger, det er useriøst at medregne almindelig vedligeholdelse som en klima-omkostning. Enig – og det er heller ikke det, jeg taler om.

 16. Af Jan Petersen

  -

  ISIS er en CIA kreation. Om CIA også kreerer klimaforandringer, har jeg dog ikke fundet Google bevis på.

 17. Af Niels Peter Lemche

  -

  Den nuværende økologiske krise i Syrien–hvis der overhovedet er nogen: Jeg har ikke set noget til den mellem 1992 og 2010, de år, hvor jeg rejste rundt i Syrien; tværtimod var indtrykket de sidste par gange, at det faktisk gik bedre og bedre–er ikke noget nyt.

  Vi kender gentagne eksempler fra historien. Den barskeske periode var ned mod år 2000 f.Kr., hvor store dele af landet forvandledes til ørken og græsgange. Oppe i Aleppobassinet kan man se det af de mange tells (ruinhøje) fra tidlig bronzealder, som nu ligger i ørkenlignende områder og aldrig blev genbosat. Et andet eksempel hænger sammen med den store tørke, der overalt i det østlige Middelhavsområde fik en international højkultur til at bryde sammen. Den blev stresset over evne af interne og eksterne kræfter, i høj grad også politiske som nyindvandring (folk med historisk viden har måske hørt om havfolkene). Jeg tror egentlig ikke, at den nuværende opvarmning overhovedet er på på et niveau, hvor den betyder meget. Dvs., svaret ligger måske i amerikanernes katastrofale mangel på kontrol med Iraq efter nedkæmpelsen af Saddam, der ikke mindst tillod bærmen af Saddams private hær at undslippe og derved ende som kærnen i Daesh. Som general Særmark-Thomsen sagde: Amerikanerne løser ingen problemer; de knuser dem. Let at vinde krigen (tænk på George W. Bush), men vanskelige at vinde freden.

 18. Af hektor heimlich

  -

  Tyrkiet har bygget en lang rad daemninger over Eufrat, knapt en dråbe vand kommer frem til Syrien. Den syriske befolkning sidder som fattigdomsflygtninge i lejre i Tyrkiet. EU betaler milliarders milliarder euro til Tyrkiet for at huse dem. Godt regnet ud -eller hvad synes I??

 19. Af Niels Peter Lemche

  -

  Hektor Unheimlich,

  Tja, så må det være efter 2010, eftersom der var rigeligt vand i Eufrat sidst, jeg var der. Stor og meget smuk flod.

 20. Af Niels Peter Lemche

  -

  Google earth billeder fra det sidste årstid viser også et billede af en flod, der har det fint. Den største opsamling af vand er måske Assaddæmningen lidt øst for Aleppo (eller hvad den hedder i dag).

 21. Af Henrik Gøtke

  -

  Hvad skal der til, før verden er parat til at indrømme, at hysteriet om Global Opvarmning er løgn? Ville det være tilstrækkeligt, at klimachefen Christiana Figueres fra FN’s klimaorgan IPCC selv indrømmer, at det er løgn? Tilsyneladende ikke:

  The alarmists keep telling us their concern about global warming is all about man’s stewardship of the environment. But we know that’s not true. A United Nations official has now confirmed this.

  At a news conference last week in Brussels, Christiana Figueres, executive secretary of U.N.’s Framework Convention on Climate Change, admitted that the goal of environmental activists is not to save the world from ecological calamity but to destroy capitalism.

  “This is the first time in the history of mankind that we are setting ourselves the task of intentionally, within a defined period of time, to change the economic development model that has been reigning for at least 150 years, since the Industrial Revolution,” she said.

  Referring to a new international treaty environmentalists hope will be adopted at the Paris climate change conference later this year, she added: “This is probably the most difficult task we have ever given ourselves, which is to intentionally transform the economic development model for the first time in human history.”

 22. Af georg christensen

  -

  Det er ikke klimaforandringer, som har skabt ISIS, det er social uretfærdighed, som har skabt organisationen.
  En uretfærdighed, som er skabt af magtbegær kan kun bekæmpes med magtbegær vil nok være deres forsvar.

  Medens klimaet forandres, spørger jeg ofte mig selv: Hvem kæmper mod hvem og hvorfor? “kampen overhovedet?. I fællesskab kunne vi hele “verdens folket” let leve “det korte LIV” sammen i forståelse med hinanden i stedt for kampen mod os selv og hinanden.

Kommentarer er lukket.