Nyt mål på 1,5 grader: symbolisme frem for substans

Af Bjørn Lomborg 25

Uden for klimakonferencecentret i Paris har arrangørerne opsat et ‘Vindtræ’ (Arbre a Vent), der producerer elektricitet ved hjælp af brisen. Ved at gøre dette har de opsummeret akkurat, hvad der er galt med konferencen.

Træet vil kun producere 3500 kWh om året, og det koster omkring 27.000 amerikanske dollars (€25.000). Med en produktionspris på omkring 8 amerikanske cents om året vil det tage 89 år bare at tjene anskaffelsesudgiften ind igen. Eller sagt på en anden måde er prisen 300% dyrere end selv traditionel vindkraft, der stadig har det vanskeligt uden subsidier.

COP21 konferencen handler om symbolisme: om at bruge en masse penge, så man har det godt, men opnå meget lidt.

Denne uge nåede kynismen nye højder, da Christiana Figueres, generalsekretær for UNFCCC, anført af Filippinerne og andre regeringer, underskrev en erklæring, hvori der stod, at der bør lægges loft over temperaturstigninger på 1,5 grader Celsius i stedet for det mål på 2 grader Celsius, mange havde talt om. De franske værter tilsluttede sig idéen. Miljøjournalister formidlede denne nyhed uden at fortrække en mine, og aktivister erklærede, at det ganske rigtigt var mest “moralsk” at holde temperaturerstigningerne under 1,5° C.

Kynismen fra alle de involverede parter er nok til at tage pippet fra en. Med et mål på bordet, der allerede er umuligt at nå, foregiver FN’s klimachef og mange andre, der i lige så høj grad ved bedre, at mene, at verden bør stile efter et mål, der er endnu længere ude.

Målet på 2° C er blevet et referencepunkt for klimaforkæmpere i en grad, hvor mange mennesker tror, det er en eller anden form for vendepunkt, der er blevet identificeret af videnskaben, hvor planeten vil kollapse og går op i lys lue.

Det stammer tilsyneladende fra en afhandling af William Nordhaus fra 1977, hvor økonomen argumenterede for, at en stigning på to grader ville bringe jordens klima uden for jordens temperaturinterval over flere hundrede tusind år.

Siden da er det blevet videreført med en politisk dagsorden, ikke af videnskabelig analyse. Grænsen på to grader er ikke nævnt i en eneste rapport fra FN’s klimapanel – verdens videnskabsfolk for klimaet.

Klimaøkonom Richard Tol analyserede målet i 2007 i en afhandling udgivet i Energy Journal. “For at opsummere”, skrev han, “er der store problemer med de officielle dokumenter, der begrunder opvarmningsmålet på 2° C for langsigtet klimapolitik. Metoderne er utilstrækkelige, ræsonnementet sjusket, begrundelserne selektive, og det overordnede argument ret tyndbenet. Dette er ikke tilstrækkeligt for ansvarsbevidste regeringer, der står til ansvar over for deres befolkninger, når de tager beslutninger om et større spørgsmål”.

Som professor i klimatologi på University College i London, Mark Maslin, sagde til Wall Street Journal i denne uge, “det er ikke et fornuftigt, rationelt mål, for modellerne giver os en række muligheder, ikke et enkelt svar”.

Det fundamentale problem med målet på de to grader– og grunden til, at udtalelser fra folk som Figueras er ufattelige – er dog ikke, at det er arbitrært og politisk. Det er, at det er umuligt at nå. De fleste økonomiske modeller viser dette, og de fleste mennesker, der beskæftiger sig med klimavidenskab, er klar over dette.

Professor David Victor fra University of California, San Diego og Professor Charles Kennel fra Scripps Institution of Oceanography, skrev for nylig i Nature, at de få økonomiske simuleringer, der viser, at et loft over stigninger på 2 grader Celsius lige akkurat kan lade sig gøre “har højtravende forudsætninger — såsom næsten øjeblikkeligt globalt samarbejde og udbredt adgang til teknologier, såsom bioenergisk kulstofopsamling og opbevaringsmetoder, der ikke eksisterer, ikke engang som skalademonstrationer”.

Professorerne Victor og Kennel argumenterer for, at vi i stedet for at forfølge en vilkårlig værdi for temperaturstigning bør følge en række planetære ‘sundhedstegn’. Det giver mening.

Men i stedet for at gå den smartere vej, forfølger fr. Figueras en endnu mere verdensfjern ambition: en begrænsning af temperaturstigninger til 1,5 grader Celsius.

Det burde vel sige sig selv, at hvis 2 grader Celsius er umuligt, er en endnu strengere grænse også umulig.

Temperaturvirkningerne af klimaløfterne i Paris for 2016-2030 fra verdens regeringer vil være stigninger, der er blot 0,05° C mindre, end de ellers ville have været i 2100. Omkostningerne for klimatraktaten i Paris, der skal opnå akkurat dette, er mindst 1000 milliarder dollars om året i 2030. Alene forsøget på at sætte et mål op på 1,5° C ville være afsindigt dyrt.

Lige som med Vindtræet, er de 1,5 grader tom symbolisme af værste skuffe.

Lomborg Blog 12 for Dec 11
Lomborg foran ‘vindtræerne’ ved klimatopmødet i Paris

25 kommentarer RSS

 1. Af Uffe Staulund

  -

  @ Bjørn Lomborg,
  Tak fordi du holdt ud at være på COP21. Tak for dine referater, de har bekræftet mig i mine bange anelser. Du vil nu få en hær af vrede klimabekymrede på nakken, fordi du var skeptisk over for det besluttede. Det værste der kan ske for folk i klimabranchen er, at den bliver beskåret for skatteyderkroner.
  Jeg venter på Ole-opfinder, kommer med en bæredygtig opfindelse, som er effektiv og som kan betale sig hjem på rekordtid.
  Lakmusprøven er om banken vil låne penge til projektet, og det skal ikke være Ebberødbank.

 2. Af Steffen Rasmussen

  -

  Ja, jeg har det sådan med klimakonferrencer, de er meget underholdende, når jeg derimod skal have fakta på bordet, læser jeg Bjørn Lomborg.

 3. Af poul boie pedersen

  -

  Når det kommer til kernen i, hvad Lomborg siger, er det, at det marked, der har forårsaget klimaproblemet, ikke mindst p.g.a. fejl og mangler, er det system, der ALENE skal løse samme problem.
  Det er jo næsten en selvmodsigende påstand. Og for at denne løsning skal være realistisk, skal vi da også lige have opfundet noget ny teknologi, der kan sætte krykker på markedet, imedens vi og oser vider, og vente med at gøre noget.
  Det svarer jo til at flyde rundt i Atlanterhavet, og så vente med at gøre noget (f,eks, at svømme), til nogen har opfundet en telefon, der kan hidkalde hjælp.
  Sagen er jo, at der kan gøres utroligt meget, med en effekt fra lille til stor, forstås. Når Lomborg nævner ovennævnte vindtræ, er den sædvanlige symbolforvridning til en generel konklusion.
  Der er jo INGEN på konferencen, der mener at et vindtræ skal klare klimaproblemet.
  Derimod kan man i dag lave vindmøller i Danmark, der energimæssigt i en vugge til grav analyse tilbagebetaler sit energiregnskab på under 6 måneder. Den danske energiforsyning vil i 2050 være uden afbrænding af fossilt brændsel.
  Når Lomborg på 6 decimaler kan regne ud, at det hele ikke kan betale sig, baseres det jo på forudsætninger om, hvor meget han forventer, at verdens regeringer politisk har vilje til at beslutte sig for at anvende den nye teknologi, ikke hvad der er muligt. Det kan ses af den danske energiplan, og viser, at han tydeligvis netop regner i vindtræer.
  Det er da helt ude i skoven at vente på, at teknologien har styrket markedsmekanismen nok til, at den kan spille en rolle. Selv Lomborg kan vel ikke forudsige, hvornår dette måtte ske og hvordan, kun vides det med garanti, at status quo for kulbrinteindustrien i mellemtiden fortsætter uanfægtet.
  Og udsigterne vil være lange. For markedet er forvredet voldsomt til fordel for fossilt brændsel, og medvirker til udelukkelse af ny teknologi. Jeg har tidligere beskrevet 4 grunde til dette.
  Dernæst ynder liberale kræfter (Birk Olesen i middagstimen) at fremhæve, at det ikke nytter noget for den enkelte (efterspørgeren) at gøre noget. Og det kan man da godt i snæver forstand sige, at det ikke gør, men summen af den enkeltes handlinger konstituerer altså efterspørgselen, der jo udgør en helt central del af prisdannelsen i MARKEDET. Og tiltag, der påvirker handlemønstret påvirker altså efterspøgselen, et forhold liberalister burde falde på knæ for og i ærbødighed tilbede med hovedet vendt mod Wallstreet. Når det ikke gælder i praksis, er det fordi samme liberalister åbenbart ikke arbejder for markedet, men kun for udbudssidens og dens persongalleris ve og vel, og det er det man kan frygte, også er tilfældet for Lomborg og olielobbyen. Forbrugerorganisering vækker normalt panik i erhvervskredse.
  Men koordinerede forbrugeraktioner har vi jo set i fortiden
  Vi så jo, at da Frankrig en atombombeprøvesprængning i atmosfæren i 1995 udløste det en meget virkningsfuld forbrugerboycut mod fransk vin i 1995. Man skal huske på, at når vi har et politisk system og frit forbrug, kan man med disse faktuelle forhold gribe ind i markedet, når det ikke virker. Og det er lige netop, hvad der er brug for, for markedet udtrykker intet andet end en mekanisme, der kan være hensigtsmæssig eller det modsatte. Det udtrykker ikke en automatisk en etik, fuldbyrdelse af højere retfærdighed, eller bare rimelighed.

 4. Af Poul Erik Hansen

  -

  Hej Bjørn. Jeg går sommetider tur ved Odense/Seden Fjord. På kommunale informationsskilte står der at for 6.000-8.000 år siden var vandet der så varmt at der kunne leve østers – men at vandet nu er for koldt!! Vil det sige at klimaet på et tidspunkt har været varmere end nu og at klimasnakken er hysteri – eller?

 5. Af Henrik Gøtke

  -

  Steffen Rasmussen

  Nu du er så interesseret i fakta, hvad siger du så til dette faktum:

  U.N. Official Reveals Real Reason Behind Warming Scare

  Economic Systems: The alarmists keep telling us their concern about global warming is all about man’s stewardship of the environment. But we know that’s not true. A United Nations official has now confirmed this.

  At a news conference last week in Brussels, Christiana Figueres, executive secretary of U.N.’s Framework Convention on Climate Change, admitted that the goal of environmental activists is not to save the world from ecological calamity but to destroy capitalism.

  “This is the first time in the history of mankind that we are setting ourselves the task of intentionally, within a defined period of time, to change the economic development model that has been reigning for at least 150 years, since the Industrial Revolution,” she said.

  Referring to a new international treaty environmentalists hope will be adopted at the Paris climate change conference later this year, she added: “This is probably the most difficult task we have ever given ourselves, which is to intentionally transform the economic development model for the first time in human history.”

  Er det faktum godt nok til at klimahystaderne vil indrømme, at det hele er et svindelnummer, eller hvad skal der til for at dette indrømmes?

 6. Af N. Jensen

  -

  @ Lomborg

  Nu kunne jeg nok selv finde ud af det, men for nemheds skyld:

  De 2 (eller 1,5) graders temperaturstigning, hvad er det set i forhold til ?

  Er det i forhold til satellitmålingerne af den nuværende temperatur i den nedre atmosfære (som er de eneste pålidelige målinger vi har) ?

  Eller er det i forhold til jord/hav målingerne for 150 år siden, som formentlig har en usikkerhed på mindst plus/minus 1 grad celsius ?

  (mig bekendt var der ikke mange satellitter i omløb for 150 år siden)

  Hvilken koncentration af CO2 i atmosfæren forudsætter man, når man taler om en 2 graders opvarmning ?

  I løbet af 150 år er koncentrationen af CO2 i atmosfæren formentlig steget fra 0,03 % til 0,04 %.

  Jordens klima er (lokalt) under stadig forandring. At det skulle skyldes menneskelig aktivitet er ingenlunde bevist, snarere tværtom.

  Det største problem vi står overfor i dag er den sindsyge befolkningseksplosion. Her må Paven i Rom og islam deles om ansvaret.

  Men det er jo et tabu for FN.

 7. Af Jan Petersen

  -

  Iøvrigt Bjørn Lomborg, hvorfor fiser også du bare rundt som katten om den varme grød? Fortæl dog som det er – klima svindel humbug og bedrageri!

 8. Af Henrik Gøtke

  -

  Hvad skal der til, før verden er parat til at indrømme, at hysteriet om Global Opvarmning er løgn? Ville det være tilstrækkeligt, at klimachefen Christiana Figueres fra FN’s klimaorgan IPCC selv indrømmer, at det er løgn? Tilsyneladende ikke:

  The alarmists keep telling us their concern about global warming is all about man’s stewardship of the environment. But we know that’s not true. A United Nations official has now confirmed this.

  At a news conference last week in Brussels, Christiana Figueres, executive secretary of U.N.’s Framework Convention on Climate Change, admitted that the goal of environmental activists is not to save the world from ecological calamity but to destroy capitalism.

  “This is the first time in the history of mankind that we are setting ourselves the task of intentionally, within a defined period of time, to change the economic development model that has been reigning for at least 150 years, since the Industrial Revolution,” she said.

  Referring to a new international treaty environmentalists hope will be adopted at the Paris climate change conference later this year, she added: “This is probably the most difficult task we have ever given ourselves, which is to intentionally transform the economic development model for the first time in human history.”

 9. Af Henrik Gøtke

  -

  Hvad skal der til, før verden er parat til at indrømme, at hysteriet om Global Opvarmning er løgn? Ville det være tilstrækkeligt, at klimachefen Christiana Figueres fra FN’s Framework on Climate Change selv indrømmer, at det er løgn? Tilsyneladende ikke:

  The alarmists keep telling us their concern about global warming is all about man’s stewardship of the environment. But we know that’s not true. A United Nations official has now confirmed this.

  At a news conference last week in Brussels, Christiana Figueres, executive secretary of U.N.’s Framework Convention on Climate Change, admitted that the goal of environmental activists is not to save the world from ecological calamity but to destroy capitalism.

  “This is the first time in the history of mankind that we are setting ourselves the task of intentionally, within a defined period of time, to change the economic development model that has been reigning for at least 150 years, since the Industrial Revolution,” she said.

  Referring to a new international treaty environmentalists hope will be adopted at the Paris climate change conference later this year, she added: “This is probably the most difficult task we have ever given ourselves, which is to intentionally transform the economic development model for the first time in human history.”

  Og nå ja, lige en ting til. Christiana Figueres er ikke den store tilhænger af demokrati:

  United Nations climate chief Christiana Figueres said that democracy is a poor political system for fighting global warming. Communist China, she says, is the best model.

 10. Af Jan Petersen

  -

  FN talskvinden er sent i byen med en halv vind. Målet er ikke at destruere kapitalisme, tværtimod. Målet er at kombinere uhørt stærk kapitalisme med uset stærk global statsmagt – global fascisme!

 11. Af Finn Bjerrehave

  -

  Klima temp. stigninger vandstand. stigninger, kan aldrig hverken fra tilhængere eller modstandere, nå diverse coop møder, og menneskehedens udfordring, er politisk, netop fordi dynamoen og arbejdspladserne, ligger i at gøre ting grønt og bæredygtigt, og vi andre må forlade skuden, og tak for det, skuden rejser uden Solens indflydelse. nemlig vi er og bliver aldrig gud.
  Tænk 200 millioner år var solen om at tilføre kloden 2 grader, og nu mener de gode at vi kan udfordre solen og uden at bo i et drivhus, vil vi tilføre kloden ekstra 2 grader indenfor 40 år, og den varme vi ikke kan fastholde i boligen, akkumolerer sig i atmosfæren uden for boligen, og bidrager til disse 2 grader, og alle indtægter via rumopvarmning formindskes, og lad det ikke ske.
  Altså vores have søer etc. fylder ca 75% af kloden og menneskeheden kan teoretisk rummes på Fyn, og alligevel mener de gode at vi kan ændre temperaturen i den atmosfæriske luft i positiv retning. Disse gode personer, skal prøve at forstå klodens omfang, hvor menneskeheden kan alt andet end lokal forurening, og fordi kloden er rund, kan vi andre ikke påvirkes , af lokal forurening, og tak for det.
  Klimaets egen vej.Finn Vig

 12. Af Søren Revser

  -

  It’s all about Money – Stupid.

 13. Af Uffe Staulund

  -

  @ Kære Bloglæsere
  Ved I hvor mange COP21 deltagere skal der til at skifte en sparepære?

  Det rigtige svar er 9 personer.
  1 person registrere at pæren er gået, og siger det til
  1 person skriver et cirkulære, til de andre 7, samt sørger for at det bliver registreret .
  1 person sikrer sig at det er en certificeret sparepære, og hvorledes den kan genanvendes
  1 person henter en ny certificeret pære
  1 person cheker som stigen er lavet af FSC træ
  2 personer holder stigen
  1 person kravler op på stigen og skifter pæren
  1 person sikrer at den brugte pære bliver forsvarligt anbragt til genanvendelse

 14. Af regeringer foretrækker ofte tom symbolpolitik

  -

  Når løgnefabrikken DR dagligt er ude med alarmistiske og hysteriske co2-dommedagstrusler, viser det hvordan det radikalt og feministisk dominerede foretagende har mistet enhver jordforbindelse og kontakt med almindelig fornuft og moral. For co2 sagen er jo et gigantisk svindelnummer. Ligesom pladderhumanismen.

 15. Af bedrag og svigt har destabiliseret europa

  -

  Klima-industrien, indvandringsindustrien, kvindesags- og ligestillingssvindelen og flere andre politikker og bevægelser bygger på halve og kvarte sandheder og fuldfede løgne. Desværre har mange svært ved at gennemskue den bedrageriske propaganda. Det kan ende i rablende vanvid og blodig elendighed som i Grækenland, Frankrig, England og Sverige osv.

 16. Af Flemming Rasmussen

  -

  Jeg erklærer hermed, at den totalte, globale temperaturstigning ikke må overskride 1,4 grader C!

  I hørte det her først, mine damer og herrer! 1,4 grader!!

  Jeg lægger mig herved i spidsen af det moralske og humanistiske klimaræs, og forventer at alle gode mennesker støtter op om mit meget ambitiøse mål.

  Mit eneste problem er at andre fantaster kan finde på at underbyde mig. Men hvem tager alligevel disse mål alvorligt?

 17. Af P Christensen

  -

  Menneskeheden har friske nye mål på naturens vegne:
  Temperaturen må max stige 1.546 grader celcius,
  Jordaksen må max bevæge sig mellem 22,45 og 23,55 grader,
  Jordbanens excentricitet må max være 0,045,
  og antallet af solpletter skal mindskes ligesom solcyklus skal ændres til 12 år.
  Endvidere bliver nye istider udskudt.
  Alt sammen vedtaget på Cop21 i Paris ved simpelt stemmeflertal.

  Til gengæld må naturen, det billige skidt, tage sig af at afskaffe
  fattigdom og krig her på Jord.

 18. Af Uffe Staulund

  -

  @ P Christensen,

  Du er i besidelse af for meget fornuft, hvorfor du ikke kan repræsentere Danmark ved en totalt overflødig konference, men du vil sikkert være billigere at sende afsted, og have mindre CO2 udslip, end den danske klimadelegation på COP21.
  Nyd det gode vejr!

 19. Af solen er uartig og bør opdrages bedre

  -

  Ja, solen bør oplyses, formanes og irettesættes. Den sender varme og lys ned til jorden, og det er vi glade for. Men nu er det blevet en promille for meget af det gode. Der bør straks oprettes et stort ministerium og et endnu større bureaukrati til at udarbejde og udsende utallige signaler, e-mails, henstillinger, krav, direktiver og konventioner. Hvis solen bombarderes med tilstrækkelig store mængder af resolutioner og kloge ord, vil det sikkert gøre indtryk, så solen får antallet af solpletter til falde.

 20. Af Uffe Staulund

  -

  Udkast til klimaaftale lægger låg på temperaturstigning, skriver denne fine Avis.

  Så skulle fanden sende så mange mennesker til Paris, under udledning af tonsvis af CO2, hvis et udkast til en aftale kan klare det.

  Der er nogen som ikke har tænkt sig om!

 21. Af Bergner Frederiksen

  -

  Nu er vi ved afslutningen paa klimakonferencen i Paris. Foreloebig er den gaaet
  noejagtig som jeg havde forventet. En udvandet aftale der intet betyder.
  Det gaar noejagtig som med Kyoto og Copenhagen konferencerne. Intet sker.
  Om man vil have 2 graders stigning eller 1,5 grader er ligegyldig, man kunne ligesaagodt vaelge 1 grad. Jeg er sikker paa at naturen ikke retter sig efter nogen af dem. Det viser blot at politikerne skal have en undskyldning for at tage flere
  skatter/afgifter fra skatteplagede borgere.

 22. Af Andreas Nilsson

  -

  Hvis man lytter til nordmanden Jorgon Randers, får man et lidt andet indtryk af vigtigheden af temperaturforandringerne. https://www.youtube.com/watch?v=EPRnfjVfHi8.

  Derudover ser det ikke ud som der er taget højde for de negative eksternaliteter, som er forbundet med øget forurening i beregning af de ektra omkostninger forbundet med reduktion af forurening.

 23. Af georg christensen

  -

  Hvor må jeg give dig ret: Symbol, illusions politik er hvad verdens folket´s valgte , har været i stand til at præstere i Paris, lidt sørgeligt og trist at se alle disse u´forpligtigende intetsigende underskrifter på et stykke papir, som idag ikke engang indeholder “papyrus” kvaliteten, hvor hovedsagen er lagt på kvantitet medens kvaliteten udelukkes og skjules af ” illusions industrien”, (reklame industrien´s) værdiløsheder…

 24. Af Børge krogh

  -

  Conny Hedegård var så glad fordi de to store statsledere fra (USA og Kina) talte sammen på COP21. Det måtte jo love godt for fremtiden, mente hun. Ekstra interessant ville det nok være hvis vi fik kendskab til deres faktiske politiske “samarbejde”?! Mit gæt skal være, at de fremover vil samarbejde om at udvikle fusionsenergien. Tilsammen har de musklerne til det.
  Med den oppiskede offentlige frygt for CO2-udledning vil der være basis for at tvinge os til at bruge enten kernekraft eller den alt for dyre (og ustabile) vedvarende energi. Dem der udvikler sikker kernekraft (fusionsenergi i ubegræsnset mængde) vil have erobret en afgørende magtposition langt ud i fremtiden…
  mvh Børge Krogh

 25. Af Annette Andersen

  -

  Det handler lige så meget om følelser dette CO2 problem. Det handler om hvem vi stoler på og hvem vi tror har skjulte kort i ærmet.. Og hvem tør sige at kejseren ikke har tøj på.. Og hvordan for man kontrol over uhæmmet skovrydning og uhæmmet affaldsdompning og krybskytteri og magtbegærlige egoistiske monopolmoguler uden at provokere dem der har evne til at sætte processen alvorligt tilbage eller ødelægge den helt og lukke døren for enhver form for samarbejde.. Der må trædes varsomt og appelleres til noget der berører alle mennesker uden undtagelse. Klimaet berører os alle og så skide være med at den virkelige grund er solen eller kræfter vi ikke kan styre.. Bare vi får alle med på samme hold.. Efterfølgende vil vi blive langt langt bedre til at forholde os til hvilket klima solen end byder os. Det er kun med til at bremse det hele at råbe op om at CO2 ikke er skyld i klimaforandringer.. Vi bør stadig skamme os over det unødige svineri vi ikke kan nægte at mennesker laver og bruge CO2 kampagnen som undskyldning for at tillade sig at ændre opførsel og være pinlig miljøbevidst. Nogle gange skal man læse mellem linierne hvad vi inderst inde godt ved men skubber foran os fordi vi hellere vil gøre som alle de andre end at stikke ud af mængden.. Jeg mener dette CO2 vanvid er det vigtigste og rigtigste træk i verdenspolitik, som har det bedste potentiale, af alle de emner der ellers er i luften for tiden.

Kommentarer er lukket.