Schwarzenegger er f***ing ligeglad med fakta

Af Bjørn Lomborg 23

Mange delegerede her på klimakonferencen i Paris må have været ude af sig selv af begejstring, da skuespiller og tidligere guvernør i Californien Arnold Schwarzenegger i denne uge offentliggjorde en Facebook post, der gik viralt, med titlen “Jeg er ****ing ligeglad, om vi er enige om klimaforandringer”.

De politikere og bureaukrater, der mødes her – nu i forlænget spilletid – er nødt til at formulere sig i velovervejede floskler, og det er sjældent, de kan sige, hvad de virkelig mener. Tidligere politikere har på den anden side meget større ytringsfrihed.

Og Schwarzenegger vil godt lige lade dig vide, at han er ligeglad, om du synes, han har ret med hensyn til klimaforandringerne. Han er ikke interesseret i at debattere videnskaben bag eller svaret på global opvarmning.

På en måde forstår jeg godt hans indstilling. Siden min første bog har jeg anerkendt realiteten af menneskeskabt klimaændring, og jeg har spurgt, hvad det bedste politiske svar er. Det er meget svært at få folks opmærksomhed, når de ikke anerkender (eller ikke er interesseret i at høre), hvad forskere og økonomer klart fortæller os.

Men det gør det endnu mere vigtigt, at de af os, der taler om global opvarmning og om de politiske svar på den, er ansvarsbevidste med hensyn til statistikker og data. Det er ikke godt nok at spankulere rundt og sige, “Jeg tror, jeg har ret, og jeg vil bare ignorere opponenter”. Jeg står simpelthen af, når Schwarzenegger spørger, “hver dag er der 19.000 mennesker, der dør af forurening fra fossile brændstoffer. Accepterer du disse dødsfald?”.

Lomborg Blog 13 for Dec 12 graph wo header

Det er følelsesladet, men det er forkert at sige, at der er 19.000 mennesker, der bliver dræbt af fossile brændstoffer hver dag. Omkring 11.000 af disse mennesker dræbes ved at brænde vedvarende energi – hovedsaligt træ og komøg – indenfor i deres egne boliger. Det virkelige antal mennesker, der dræbes af fossile brændstoffer hver dag, er omkring 3900.

Her er, hvad dataene viser: Verdenssundhedsorganisationen finder, at ud af de 7 millioner årlige dødsfald som følge af luftforurening kommer de fleste fra indendørs luftforurening, og omkring 85% forårsages af afbrænding af vedvarende kilder/biomasse.

Desuden stammer en stor del af den udendørs luft forurening fra ikke-fossile brændstoffer. Den nyeste undersøgelse af sygdommes globale byrde anslår, at 12% af al udendørs luftforurening kommer fra indendørs luftforurening, som forårsager yderligere 373.000 for tidlige dødsfald. Den nyeste undersøgelse fra Nature anslår at alene indendørs luftforurening fra husholdninger i Kina og Indien, der breder sig til udendørs luftforurening, forårsager 760.000 dødsfald grundet udendørs luftforurening.

Nature-undersøgelsen viser, at 600.000 dødsfald fra udendørs luftforurening skyldes naturlige kilder (mest luftbåret ørkenstøv). Endnu 660.000 dødsfald forårsages af landbrug, mest i form af ammoniak-udslip, der danner ammoniumsulfat og nitrat.

Endelig kommer næsten 200.000 yderligere dødsfald fra større afbrændinger af biomasse (skovbrande, som vi på det seneste har set i Indonesien). El-produktion, trafik og industri – for det meste drevet af fossile brændstoffer – forårsager i alt 854.000 dødsfald fra luftforurening. Sammenlagt med de 560.000 dødsfald fra indendørs luftforurening, der er forårsaget af kul, betyder dette 3900 dødsfald hver dag.

Luftforurening er den største miljømæssige dræber på planeten. Og hvis vi bare skyder skylden for dette på klimaforandringerne for at vinde en diskussion på Facebook, vil vi se efter løsningerne de forkerte steder. Bekæmpelse af luftforurening (især indendørs luftforurening) er først og fremmest et spørgsmål om fattigdom og mangel på teknologi (fabrikker) – ikke om global opvarmning og CO₂.

I sin Facebook-opdatering foreslår Schwarzenegger følgende tankeeksperiment: Vi står overfor “to fuldstændigt forseglede rum”. I det ene er en benzindrevet bil og det andet er en elektrisk bil. Vi går (af ukendte årsager, men lad os bare lege med) ind i det forseglede rum og indånder bilens udstødning i en time. Hvad for et rum vælger vi mon at gå ind i?

Men overhovedet at kunne vælge et rum med en bil er et ’first world problem’. For 2,8 milliarder mennesker er den virkelige udfordring manglen på adgang til moderne energi. Så her er et valg til Schwarzenegger: Du står over for to fuldstændigt forseglede køkkener. Bag dør nummer 1 er der et moderne køkken, drevet af elektricitet, som er genereret af fossile brændstoffer. Det er rent og pålideligt. Bag dør nummer 2 er et køkken, hvor madlavning og opvarmning genereres af vedvarende energi, såsom træ og komøg, fyldt med tyk røg, der ifølge WHO som regel er ti gange værre end udendørsforureningen i Bangkok eller svarer til at ryge to pakker cigaretter om dagen.

Et køkken i Burma (photo: clsheen Foap)
Et køkken i Burma (photo: clsheen Foap)

Mens Schwarzenegger vælger, hvilket køkken han ville gå ind i, har verden allerede bestemt sig. Den største globale undersøgelse fra FN om valg af politikker, som fik næsten 10 millioner svar, viser at folk vil have basale ting som mad, bedre sundhedsvæsen og uddannelse. Den allersidste prioritet, nummer 16 ud af 16, er “at skride ind overfor klimaforandringerne”.

For at få styr på klimaet har vi brug for en fremtid, der er baseret på grøn energi til rimelige priser for alle. Det er derfor, jeg i over ti år har opfordret til omfattende investering i F&U af grøn energiteknologi. Innovationsfonden under ledelse af Gates, der blev annonceret her i Paris, er den slags udvikling, vi har brug for, så vi kan få ændret tingene på afgørende vis. Der er brug for meget mere støtte og finansiering.

Den eneste måde at opnå dette er ved, at alle os, der taler om klimaforandringer, holder os til kendsgerningerne. Der er overbevisende god grund til at investere meget mere i grøn energiforskning. Stiller vi os for gode til at debattere eller bruger statistikker, der simpelthen ikke holder vand, så stikker vi resolut planeten den midterste finger.

23 kommentarer RSS

 1. Af Jan Petersen

  -

  New World Order styrer +- fiktive globale klima ændringer, helt på linje med frygt for iscenesat terror, egentlig krig og andre vederstyggeligheder. Men iøvrigt afsindig gode business modeller – for de få udvalgte i logen!

 2. Af Allan Hansen

  -

  Hej Bjørn.

  Jeg hørte dig i en debat på¨
  France 24.
  Og alt overvejende deler jeg din synspunkter.

  Mvh. Allan Hansen

 3. Af Frank J. Andersen

  -

  Fint nok Lomborg, så flere dør af afbrænding af ‘grønne’ brændsler. Men pointen er ikke hvor mange der dør – men mængden af CO2 der slippes fri og bidrager til opvarming af jorden.

  Du fokuserer på at redde flere mennesker for de samme penge – men det er IKKE målet. Målet er at gøre jorden beboelig i fremtiden også.

  Vi er altså enige i at der skal flere penge til Forskning og udvikling af vedvarende energi – min pointe er at globale aftaler som i Paris er MIDLET til at FÅ disse penge.

  Det store problem i U landene er IKKE de mange fattige, men den hastigt voksende middelklasse som her og nu vil have samme ‘ting’ som ‘os andre’. Det kan vi simpelthen ikke tåle – så derfor er udvikling på forbrugsgoder der kan være grønne (f.eks el-biler / brintbiler) helt essentielle OGSÅ.

  Bjørn Lomborg – din SKADER igen og igen vores fælles sag ved dine snærvesynede indlæg som alt for mange tager som ren legitimering af konspirations teorier og klimaskepsis. Fat det dog…..

 4. Af wagner Frederiksen

  -

  Naesten 200 elendige politikere og hele deres slaeng paa ialt over 20.000 personer udledte pa moedet mee end 300.000 tons CO2, hvilket er mere end der udledes fra en storby by 15-20 mill. indb. (New York City) paa et aar !!! Det siger vist alt om det, der foregaar. Det gaar i det store og hele ud paa, at faa alle til at akceptere, at vi er ansvarlige for den “Climate Change”, som i virkeligheden er ganske naturlig, og der er forsvindende lidt, vi kan goere for at mindske udledningen. Om en hel del aar gaar det den anden vej, og saa vil den tids mennesker blive begravet med krav om ekstra skatter og afgifter for at modvirke nedkoelingen. Ingen boer lytte til de elendige politikere, som alle som een burde afskediges og almindelige, fornuftige mennesker komme til magten. Saa ville alt blive meget bedre.

 5. Af Bergner Frederiksen

  -

  Netop naar talen er paa fossile brandstoffer, mangler man altid at slaa paa
  Atomkraftvaerker som er den reneste energikilde vi har idag. Blot 2 moderne
  vaerker ville daekke hele Danmarks behov for Elektricitet. Det er ligeledes i laengden
  billig (dyr at bygge, men billig at bruge) da vaerkerne idag virker upaaklageligt i
  40-50 aar, uden naevnevaerdig vedligeholdelse.

 6. Af Peter Hansen

  -

  Dejligt at bevidne de sorte fossile lomborger slået idag.
  En sejr for fremtiden, fornuften og viden!

  Mod den danske velfærd og vedvarende energi dumper lavKO regering, sejret et flertal af klogere regeringer.

 7. Af p jensen

  -

  En langt større og mere aktuel trussel end co2 er de djævelske dumheder og ondskabsfulde trends som kortsynede politikere og medier har udviklet……….. fra undergravningen af nationalstaterne, demokratierne og familietraditionerne………til nutidens folkevandringer ind i Europa, genoplivningen af den kolde krig og atomoprustningen af Nordkorea, Pakistan og Iran osv. Også en mangedobling af truslerne fra kriminalitet, social dumping og nye sygdomme er virkninger af sekterisk og uansvarlig tænkning.

 8. Af preben jensen

  -

  Ruslands atomraketter er igen startklare, Nordkorea arbejder på kontinentale brintbomber, Irans atomvåben bliver nok opstillet inden længe, ISIS er igang med at planlægge kemiske, biologiske og atomare angreb på Europa. Nutidens feministiske og feminiserede politikere og medier har fejlet i grotesk og katastrofalt omfang. EUs og frau mer kels grænseløse uansvarlighed kan forvandle vores civilisation til en rygende ruin.

 9. Af Henrik Pedersen

  -

  Man falder altså ikke død om ved at indånde smog. Kan vi ikke blive enige om, at der er tale om “for tidlige dødsfald”, og det mest rimelige derfor må være at tale om en reduktion af middellevealderen pga. smog.

  Mens middellevealderen i EU reduceres med 8 måneder, reduceres den med 38 måneder i Indien pga. luftforurening..

 10. Af Erik Knudsen

  -

  Selvfølgelig er Arnold ligeglad med Fakta. Han køber da ikke ind i en discountbutik. Han går i Salling.

 11. Af preben jensen

  -

  Når man ser på hvor kyniske og LIGEGLADE mange politikere og journalister er med danskernes velfærd og fremtid på områder som sundhed, jobsikkerhed, hjemmets fred, familiernes trivsel og deres sikkerhed mod kriminalitet og nye sygdomme osv…….. er det svært at tage deres co2 bekymringer alvorligt. Dels er co2 et pseudo-problem, et falsk problem, dels er man jo ellers komplet ligeglade med om danskerne lever eller dør. Det er tydeligt at man HAR VALGT SIT EGET FOLK FRA. Det er til migranterne man vil skaffe boliger, møbler, penge, jobs, skoler, penge, privillegier, rettigheder, familietrivsel, tryghed, hospitalspladser osv.

 12. Af p jensen

  -

  Som en anden blogger har skrevet: jubelidioterne fører an……. i det største forræderi i verdenshistorien. For de har åbnet helvedes porte og udleverer deres egne til fattigdom, retsløshed, terror, krig og undergang.

 13. Af Brian Jørgensen

  -

  Arnold på cykel i Paris, det er jo næsten komisk

  mon ikke manden er ansvarlig for en 0.1 stigning over de sidste 30 år med hans eget forbrug

  manden der personligt fik leverandøren af heavy duty militær køretøjet humwee til at producere dem til gadebrug. …

  Google Arnolds car collection

  moral er godt osv…

 14. Af Ina Ørsted

  -

  Thorium , brint og kondomer er det bedste svar!

 15. Af Jens Colding

  -

  Som sædvanlig enig med Lomborg, men jeg forstår ikke, at han i hvert eneste indlæg plæderer for mere forskning i grøn energi, når vi dog har den. Det hedder atomkraft. I mere lukkede fora siger han det åbent. Hvorfor ikke i sine debatindlæg?

 16. Af Torben Kjær Andersen

  -

  Så når Terminator erklærer i sin kamp for klimaet, at 19.000 dagligt dør som følge af afbrænding af fossile brændsler, hvor det virkeligheden kun drejer sig om 3.900, så er det ikke væsentligt at påpege det? Er der flere overdrivelser i kampen for klimaet, som det er uvæsentligt at gøre opmærksom på? Personligt synes jeg, det er ikke bare væsentligt, men direkte afgørende at få udryddet så mange fejl som muligt, netop for at sikre, at bestræbelserne på at sikre fremtidige generationers levevilkår, herunder klimatisk funderede, er den eneste vej at gå, da det også er den vej, der sikrer, at nogen i det lange løb vil tage kampen alvorligt. Og desuden er det en vej, som har fokus for øje i højere grad end noget, der mere og mere ligner en Hollywoodproduktion, som skønmaler indsatsen og glemmer resultatet. Akkurat som John Christensen fra UNEP DK, der i lalleglad optimisme demonstrerer en ikke længe set ukritisk tro på internationale løfter: “Landene har selv meldt ind til Frankrig før mødet, hvor meget de hver især kan reducere deres udslip. Det er klart, at ingen melder mere ind, end de kan overholde”. Jow, jow; det er da så klart, så klart. Og derfor er der vel heller ingen grund til at ødelægge den gode stemning ved at insistere på, at løfternes overholdelse skal kunne kontrolleres. Som både Indien og Kina har nægtet.

 17. Af p jensen

  -

  Nu vil politikerne så også bestemme over vejret. Ved at konfiskere 100 MILLIARDER dollars/euroer hos skatteyderne, eller op mod 700 MILLIARDER kroner…… for at give dem til alle mulige tvivlsomme organisationer. Uvidenhed, storhedsvanvid, dumhed og magtarrogance synes at gå op i en “højere” enhed.

 18. Af Henrik Gøtke

  -

  Lomborg er f…ing ligeglad med fakta

  For gud ved hvilken gang skal jeg hermed præsentere Lomborg for det ubestridelige faktum, at den person han selv refererer til i sine analyser – Klimachef i FN for Framework Convention on Climate Change, selv siger at hele historien om klimaforandringer og global opvarmning er en stor løgnhistorie:

  Global opvarmning: The alarmists keep telling us their concern about global warming is all about man’s stewardship of the environment. But we know that’s not true. A United Nations official has now confirmed this.

  At a news conference last week in Brussels, Christiana Figueres, executive secretary of U.N.’s Framework Convention on Climate Change, admitted that the goal of environmental activists is not to save the world from ecological calamity but to destroy capitalism.

  “This is the first time in the history of mankind that we are setting ourselves the task of intentionally, within a defined period of time, to change the economic development model that has been reigning for at least 150 years, since the Industrial Revolution,” she said.

  Referring to a new international treaty environmentalists hope will be adopted at the Paris climate change conference later this year, she added: “This is probably the most difficult task we have ever given ourselves, which is to intentionally transform the economic development model for the first time in human history.”

  The only economic model in the last 150 years that has ever worked at all is capitalism. The evidence is prima facie: From a feudal order that lasted a thousand years, produced zero growth and kept workdays long and lifespans short, the countries that have embraced free-market capitalism have enjoyed a system in which output has increased 70-fold, work days have been halved and lifespans doubled.

  Figueres is perhaps the perfect person for the job of transforming “the economic development model” because she’s really never seen it work. “If you look at Ms. Figueres’ Wikipedia page,” notes Cato economist Dan Mitchell: Making the world look at their right hand while they choke developed economies with their left.

  Og ja, når nu vi er i gang, så er Figueres ikke den store tilhænger af demokrati:

  United Nations climate chief Christiana Figueres said that democracy is a poor political system for fighting global warming. Communist China, she says, is the best model.

   19. Af p jensen

  -

  Det er jo ikke nyt at skumle bevægelser angiver eet formål som lyder smukt og tilforladeligt, mens de i virkeligheden stræber efter noget helt andet. Sådan er det f.eks. også med kvinde- og ligestilingsbevægelsen der altid snakker om ligestilling og retfærdighed, medens kvindekamps kampkvinderne i virkeligheden både er mandsfjendske, familiefjendske, børnefjendske og ude på at pleje rent egoistiske formål, så de kan rage til sig af penge, magt, privillegier og positiv særbehandling.

 20. Af preben jensen

  -

  Og nu om dage kalder kommunister/rød fascister sig jo for humanister, menneskevenner og jordklodefrelsere osv….. mens de i realiteten fortsætter deres djævelske politik fra tyverne og trediverne mv…. der endte med at ødelægge livet for over 100 millioner sagesløse mennesker.

 21. Af Poul Gottlieb Jacobsen

  -

  Hr. Lomborg, ja jeg maa sige det er dejligt at laese et indlaeg, som rammer mange punkter i diskutionen om global opvarmning og goer det med rolige og fornuftige ord.

  Helt rigtig skal vi konsentrere os om at faa de daarlist stillede op og faa et ordentlig liv, dvs, med en ren og god bolig, ordentlige vand forsyninger og vaere istand til ordentlige madvare til rimilige priser.

  Dette vil hjaelpe med at bringe de mange doedsfald ned, og saa maa vi tage debatten om det at mange fattige lande, har alt for mange boern. Vi maa udbrede midlerne til beskyttelse ved sex, saa ikke hver gang giver det endnu et barn. Naa man ikke kan broedfoede sin egen familie, ja saa kommer der altid noget daarligt ud af det. Desvaerre har dette emne ikke mange chancer idet det rammer religion etc. og fy det kan mennesker idag ikke tale om. Vaagn op i politiske korrekte.

  Og Hr. Lomborg hvorfor ikke tale om Atom kraft, det er det reneste og sikreste, der er faerre doede ved Nuclear power en enhver anden energi form. Ja jeg kender til 3 mile Island og den Russiske og Japanske katastrofe, dog var begge de to sidste grundet i forkert byggeri og forkert placering af et kraeftvaerk. og 3 Mile Island var en menneskelig DUMHED, som ikke kan gentages i nye Atomkraft vaerker.
  Her i Georgia US bygger vi nu to nye og derfor har vi god og vedvarende billing elekritsitet, og det goer at pengene kan bruges til noget andet som en Tesla El bil.

  Hr Lomborg venligst bliv ved med at frembringe forstaaelige og gode indlaeg i debatten om den “Globale opvarmning” og tak ogsaa for godt indlaeg i WSJ for ikke saa laenge siden.

 22. Af co2 sagen er fidus og humbug hele vejen igennem

  -

  Klima-hysteriet har een hovedårsag: korruption. Hvortil kommer magtgalskab og røde tankesæt.

 23. Af Steen Ravnborg

  -

  Velskrevet og sagligt som altid fra Lomborg. Hvor ville det være en befrielse og gevinst for alle hvis der fra politisk side og NGO’er kunne respekterer fakta omkring jordens trængsler og gøre brug af kvalificerede forskere og ingeniører som lægger sig i selen for at sikre seriøse studier af hvad der udeledes af Fossile brændstoffer og hvad konsekvensen er af dette.
  Den brede befolkning ”som formentlig ikke læser disse blogs” bliver dagligt vildledt af en useriøs mediedækning og politisk ledelse der må tage hensyn til det erhvervsliv hvis bundline er styret af klimapolitik, enten om man lever af at producerer vindturbiner eller man bliver klimabeskattet af sin fossile afbrænding.
  Mange danskere tror at vindturbiner er vejen ud af fossile brændstoffer, dette skyldes formentlig en meget dygtig lobbyvirksomhed der med alle politikeres velsignelse har kunne retfærdiggøre opsættelse af gigantiske vindparker i det ganske danske land og det kystområder.
  Vi må diskutere tilgængelige teknologier og anvende de forskellige muligheder der findes pt. og kanalisere meget større beløb over i partikelforskning og andre innovative forskningsområder der i fremtiden kan sikre en billig og miljømæssig forsvarlig energi.
  Uden at have dokumentation eller er kvalificeret til at regne på dette, men med erfaring i bygning og projektering af havvindmølleparker, er sandsynligheden for en global gevinst, ved at have anvendt de enorme ressourcer der er brugt på vindenergi til intensiv forskning i højteknologisk energi produktion.
  Der tales meget lidt i medierne og i politiske kredse om hvad der foregår af forskning inden for partikelenergi og det er nok en revalisens fra halvfjerdserne hvor vi løb rundt i manegen og råbte i munden på hinanden med slagord som, nej til atomkraft og ned med Barsebäck. Ingen af os der råbte og demonstrerede havde gidet sætte os ind i fakta, havde gidet bruge en del år af vores liv til intensivt at studere hvad vi egentlig protesteret over og måske havde fået styr på den frygt for det ukendte og dermed kunne vurderer kvalificeret, hvad der måske er bedst for den globale energiproduktion.
  En gang sloges man med endnu større udfordringer og det er så morsomt fortolket af Ludvig Holberg i Erasmus Montanus som ikke helt kan finde ud af om jorden er flad. Det blev en hård fødsel at få verden til at lytte til videnskabsfolk i stedet for den katolske kirkes verdensopfattelse, personlig tror jeg på at jorden er rund og dette basseret på videnskabsfolks studie af dette fænomen og jeg er holdt op med at forlade mig til kun at lytte til Hippier og andre demagoger som mener at kende sandheden for alle spørgsmål uden at have investeret i den tid og de kræfter der må ligge til grund for påstande om i øvrigt komplicerede og komplekse spørgsmål, derfor er det fedt at følge Lomborgs blok, stor respekt for denne forsker.

Kommentarer er lukket.